DGFnyt 93-1

  Hent medlemsblad 1993-1 (64 sider, 4.5 MB)
dgfnyt93-1

Indhold

Referat af generalforsamlingen 1993

Regnskabet 1992

Nyt om bulletinen

Geologisk Museums jubilæum

Kommende møder
Debatmøde; DGF København
Malmgeologisk klub
Palæontologisk klub
Petrologisk klub
Dansk Sedimentologisk Forskningsgruppe
DGF Århus
SPE Copenhagen section
Lundadagarne
ATV-Øst
Kloden er noget der angår os alle
Geotechica – international fagmesse og kongres

Ny litteratur

Mødekalender

Afholdte møder
Malmegeologisk klub
Mineralogisk klub
Petrologisk klub
Sedimentologisk klub
DGF, Århus – referat af debatmøde
SPE

Geologiske arbejspladser
Geologer på DTU af Ida Lind
DGE – Dansk Geo-servEx A/S af asger Geyti

Ekskursion – ideer fra Nordjylland v. Inga Sørensen

GRIP – Greenland Ice Core Project

Nyt om ODP – togtdeltagelse

Kontaktpersoner

Deadlines og retningslinjer for bidragydere


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev