DGFnyt 92-5

 Hent medlemsblad 92-5 (68 sider, 2.7 MB)

dgfnyt_92-5_forside

Indhold

Nyt fra bestyrelsen
Love for Dansk Geologisk Forening
DGF’s jubilæum
Kommende møder
DGF, Generalforsamling 1993
Malmgeologisk Klub
Palæontologisk Klub
Petrologisk Klub
Sedimentologisk klub
Dansk Sedimentologisk Forskergruppe
DGF, Arhus
SPE, Copenhagen section
DGFnyt’s redaktør takker af
Mødekalender
Afholdte møder
DGF, København
Mineralogisk Klub .
Palæontologisk klub
Petrologisk klub
DGF, Århus
SPE, Copenhagen section
Limfjordsprojektet
Geologiske arbejdspladser
Nationalmuseet Naturvidenskabelige Undersøgelser v. Bent Aaby
Geologiuddannelse
Geologiuddannelsen er god nok, v. Naja Mikkelsen
Maringeologi. Studentermobilitet indenfor EF, v Prof. Olaf Michelsen
The Jurassic of Denmark, v. Niels Poulsen
Videnskabernes Selskab 250 år, v. Knud Ellitsgaard-Rasmussen
Læserbrev: Organisering af europræiske geologer v Christian Knudsen
Ny litteratur
Jubilæumskonkurrence
Artikler til Årsskriftet/DGFnyt
Kontaktpersoner
Deadlines og retningslinier  for bidragsydere


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev