DGFnyt 92-4

  Hent medlemsblad 1992-4 (42 sider, 5.5 MB)
dgfnyt92-4

Indhold

Nyt fra bestyrelsen

Kommende møder:
DGF, København
Palæontologisk klub
Sedimentologisk klub
DGF, Århus
ATV-komiteen vedrørende grundvandsforurening
Øst-gruppen
Vest-gruppen
SPE – Copenhagen section, møder i efteråret

Mødekalender

ODP til DGU
Oplæg fra Hans Christian Larsen

Geologiske arbejdspladser
Dansk Operatørselskab, Karsten Bonde

Hefaistos, vulkaner og jordskælv
En grafisk database

Debat
Slam på marker bør overvejes to gange
Standarder giver styr på miljøet

The Jurassic of Denmark

Anmeldelse – Geologisk set, det nordlige Jylland

Ny litteratur

Nyt om ‘THOR’

Kontaktpersoner

Deadlines og retningslinjer for bidragsydere


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev