DGFnyt 92-3

  Hent medlemsblad 1992-3 (48 sider, 4 MB)
dgfnyt92-3

Indhold

Nyt fra bestyrelsen
DGF – struktur og funktion, Stefan Hultberg
Medlemsafstemning, Torsten Toksvad

Portræt af den ny bestyrelse

Kassereren har ordet

Kommende møder
Petrologisk klub
Palæontologisk klub
DGF, Århus
Nordisk Geoteknikermøde
SPE Copenhagen section
Internationale møder

Mødekalender

Afholdte møder
Malmgeologisk klub
Palæontologisk klub
Petrologisk klub
Debatmødet den 29/2-1992

Læserbrev vedrørende DGF’s jubilæum
Forslag om jubilæumsekskursioner, Inga Sørensen

Evaluering af geologiuddannnelsen i Danmark, 1992 – Bjørn Buchardt

ODP tilbage til Atlanten – dansk forskerdeltagelse i ODP-togter, Hans Christian Larsen

Geologiske arbejdspladser
Geologisk Institut, Københavns Universitet. Nyt om hydrologi og miljøgeologi, Lilian Skjernaa

Danmarks geologi på database
Invitation til samarbejde, Dorrit Korinth

Kurser – nye kurserpå Ingeniørhøjskolen Horsens Teknikum

Ny litteratur

Kontaktpersoner

Retningslinjer for bidragydere til DGFnyt


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev