DGFnyt 91-4

  Hent medlemsblad 1991-4 (44 sider, 7.1 MB)
dgfnyt91-4

Indhold

Nyt fra bestyrelsen, Peter Gravesen

Leder: Om DGFnyt – Inga Sørensen og Marianne Vasard Nielsen

Kommende møder
DGF, København
DGF, Århus
Mineralogisk klub
Sedimentologisk klub
Palæontologisk klub
Dansk Sedimentologisk Forskningsgruppe
Dansk Tektonisk Forskningsgruppe
Dansk Nationalråd for Oceanologi
Dansk Geofysisk Forening
ODP – 4th ECOD Workshop
20. Nordiska Geologiska Vintermötet

Mødekalendere
Afholdte møder (referater og abstracts)
Grundvand og vandhusholdning
Palæontologisk klub
Maringeologisk møde
Gæsteforelæsning (W. Alvarez, omtale)

Geologernes arbejdsplads
Maringeologisk afdeling, Århus Universitet
PC laboratoriet

Nye geologiske kandidater (Århus Universitet, 1990)

Nyt fra Limfjordsprojektet

Ny litteratur


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev