DGFnyt 91-2

Hent medlemsblad 1991-2 (22 sider, 7.1 MB)
dgfnyt91-2

Indhold

Møder i DGF (København)

Møder i DGF (Århus)

DGFs regnskab for 1990

Mødereferater:
Generalforsamlingen
Bassinmodellering
Magnetotelluriske undersøgelser
Tungmetaller i danske aflejringer

Meddelelser fra den danske nationalkomite for geologi

Debatindlæg


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev