DGFnyt 91-1

Hent medlemsblad 1991-1 (44 sider, 2.4 MB)
dgfnyt91-1

Indhold

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Møder i DGF (København)

Møder i DGF (Århus)

Møder i klubberne:
Sedimentologisk klub
Palæontologisk klub
Malmgeologisk klub
Mineralogisk klub

Dansk Sedimentologisk Forskningsgruppe, Årsmøde

Love for Dansk Geologisk Forening

Meddelelser:
Kassereren har ordet
Om DGF’s Årsskrift

Møder i andre foreninger:
ATV-komiteen vedrørende grundvandsforurening


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev