DGFnyt 90-1

  Hent medlemsblad 1990-1 (16 sider, 1.7 MB)
dgfnyt90-1a

Indhold

Formanden har ordet, Peter Gravesen

Kommende møder
DGF, København
Mineralogisk klub
Palæontologisk klub

DGF’s årsregnskab 1989

Referat af DSFGs Årsmøde 10. marts 1990

Limfjordsprojektet – Mennesket og naturen

Efterlysning og hjertesuk

Dansk Tektonisk ForskningsGruppe – Bassintektonisk heldagsmøde


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev