Nyhedsbrev nr. 13 • Januar 2007

Indhold

Alle er velkomne til at sende bidrag til redaktør Lars Hamberg
• Kommende arrangementer
• GeneralforsamlingHent pdf-fil af nyhedsbrevet (240 kB)

Kommende arrangementer

24. februar
16:30 – 21:00
Årsmøde og Generalforsamling 2007
Læs mere.
28. februar
kl. 16:00
Geol. Inst. Århus
Begravede dale til lands og til havs
Temamøde med fire foredrag. Ny DGF-gruppe i Jylland.
Læs mere.
2. marts
kl. 14:00
DGF inviterer til oliegeologisk foredrag
Illuminating reservoirs with electromagnetics
v. Leonard J. Srnka (ExxonMobil Upstream Research Company)
Læs mere.
medio april
Geol. Inst. Århus
Den Jyske undergrund
ultimo maj
Geol. Inst. Århus
Geologen i den geotekniske verden
Et varieret program for første halvdel af 2007 er under udarbejdelse og vil blive publiceret på hjemmesiden.

Årsmøde og Generalforsamling 2007

med uddeling af

Danmarks Geologipris 2006

lørdag den 24. februar 2007 kl. 10:00  18:30
med efterfølgende festmiddag
Geocenter København, Øster Voldgade 10

Tilmelding senest den 18. februar på hjemmesiden
Bestyrelsen har valgt 2007 til at introducere Årsmødet i DGF og lagt dette sammen med foreningens generalforsamling og uddelingen af Danmarks Geologipris.

Det er intentionen at årsmødet skal være skal være en tilbagevendende begivenhed med fokus på Danmarks, Grønlands og Færøernes geologi.

Årsmødet 2007 har 10 foredragsholdere der som repræsentanter for forskellige geologiske institutioner og virksomheder giver deres indlæg om nye ideer eller tiltag inden for dansk geologi. Samtidig er studerende fra hele landet opfordret til at udstille en poster ved årsmødet samt inviteret gratis med til mødet for at styrke de studerende tilhørsforhold til faget og DGF.

Dagen krones med en festmiddag og uddeling af Danmarks Geologipris. Årsmøde og middag er delvist sponseret udefra, men skal også ses som en del af medlemskabet af DGF og tilbydes vores medlemmer til en stærkt reduceret pris.


Program

10:00-10:30 Registrering og betaling (med mulighed for indmeldelse – husk kontanter) samt morgenkaffe
10:30-12:45 Foredragsrække
12:45-13:45 Frokost
13:45-16:30 Foredragsrække
16:30-17:30 Postersession med forfriskninger (tilmeld poster på hjemmesiden ).
17:30-18:30 Generalforsamling
18:30-?? Festmiddag med uddeling af Danmarks Geologipris 2006

Foredrag

Rækkefølgen af foredrag er efter førsteforfatter og afspejler ikke rækkefølgen af indlæg i foredragsrækken

Storskala sandstensinjektioner i oliefelterne i Siri Canyon – hjælp eller problem?
Lars Hamberg, Mette Lise Kjær Poulsen, Michael Engkilde, Gregers Dam (DONG Energy) og Johan B Svendsen (Altinex Oil).

Nyt fra kappen under Bornholm gennem 1 mia år: de bornholmske doleriter.
Paul Martin Holm (Geologisk Institut, Københavns Universitet).

Tunneldale og klinoforme sedimenter i Nordsøen – Supercooling af subglacial smeltevand og fastfrosset dalindfyld.
Thomas Bojer Kristensen (Geologisk Institut, Århus Universitet).

Præ-Perm basement under Danmark – hvad ved vi?.
Niels Alexander Lassen ( Landmark, Stavanger)

Kan variationer i de orbitale parametre erkendes i den fossile marine fauna? Nye, overraskende resultater fra økologianalyser af Maastrichtien kalk fra Rørdal, Danmark.
Bodil Lauridsen (Østsjællands Museum).

Neogen tektonisk hævning: en illusion skabt af erosion, isostasi og klimaændringer.
Søren B. Nielsen (Geologisk Institut, Århus Universitet) og CENMOVE Arbejdsgruppen.

Glacialtektonik – en balancegang.
Stig A. Schack Pedersen (GEUS)

Hydrocarbon play analysis of the Middle Jurassic of the Danish Central Graben.
Danny Schwarzer*), Lene Clausen, Ross Ensley og Torben Fronval (Mærsk Olie og Gas AS). *) Foredraget holdes på engelsk af Danny Schwarzer

Geokemi i Siri-strøget – Nye idéer til olieefterforskning.
Johan B. Svendsen (Altinex Oil).

Fremtidige landvindinger og oversvømmelser i Danmark som følge af klimaændringer.
Torben Sonnenborg (GEUS).


Deltagergebyr

Møde med frokost og posterreception:

Studentermedlemmer: Gratis.
Ordinæremedlemmer: 50 kr.
Ikke-medlemmer: 150 kr.

Festmiddag:

Alle medlemmer: 75 kr.
Ikke-medlemmer: 250 kr. Medlemmer bosiddende vest for Storebælt kan søge om rejsestøtte (se hjemmesiden ).

Tilmelding til årsmødet og/eller festmiddagen via hjemmesiden er nødvendig senest den 18. februar.

Mødet støttes pt. af følgende selskaber:


Kl. 17:30 Generalforsamling

Foreløbig dagsorden (iht vedtægterne):

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2006 v. Peter Frykman
Se i øvrigt Geologisk Tidsskrift 2006, hæfte 2 (pdf-fil – 49 kB) , udkommet december 2006.
3. Aflæggelse af regnskab – kan findes her på siden inden generalforsamlingen.
4. Budget for år 2007.
5. Fastsættelse af kontingent for 2007.
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9) Eventuelt.

Forslag: Husk at forslag til dagsorden skal være modtaget senest fredag den 3. februar. Forslag sendes til formanden ( Peter Frykman ) enten pr post eller e-post.

Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag samt fremlæggelse af revideret regnskab vil fremgå af foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Top

Begravede dale til lands og til havs

Temamøde med fire foredrag

Ny DGF-gruppe i Jylland

28. februar 2007 kl. 16.00, Auditoret i Geologisk Institut, Århus, Høegh-Guldbergsgade 2

Foredragene holdes af:

Flemming Jørgensen, GEUS, Afdeling for Grundvandskortlægning, Århus
Peter Sandersen, Watertech
Thomas Bojer Kristensen, Århus Universitet
Holger Lykke-Andersen, Århus Universitet

Dette er det første møde i en række møder arrangeret af DGF’s ny satellitgruppe i Jylland. Gruppen består af:
Karsten Juul, GEO
Jette Sørensen, Rambøll
Lærke Andersen, Miljøcenter Århus

Vi håber, at der kan skabes interesse for at samle geologerne fra Jylland, Fyn samt også gerne fra Sjælland ved at afholde eftermiddag/aften møder. På møderne afvikles spændende aktuelle faglige indlæg samtidig med at der er plads til socialt samvær.

Der er i foråret afsat 3 eftermiddag/aften møder, som er berammet til mellem kl. 16 og 19. Møderne afholdes i auditoriet på Geologisk Institut i Århus.

Der vil senere blive sendt en nærmere beskrivelse af møderne, så snart vi har det på plads. Så, hold øje med DGF´s hjemmeside.

Vi håber at vi ses. Har du spørgsmål eller forslag, så hører vi gerne. Du kan kontakte Karsten Juul eller på tlf: 8741 2376.

Top

DGF inviterer til oliegeologisk foredrag

Illuminating reservoirs with electromagnetics

Leonard J. Srnka • Senior Research Advisor, ExxonMobil Upstream Research Company
SEG Distinguished Lecturer

Fredag den 2 marts klokken 14.00, A.P.Møller – Mærsk, Esplananden 50, Auditorium 1

Tilmelding påkrævet

Illuminating reservoirs with electromagnetics

Leonard J. Srnka
Senior Research Advisor, ExxonMobil Upstream Research Company

Tilmelding via e-mail er påkrævet. Tilmelding sendes til Søren Hejnfelt senest den 22. februar.

Marine controlled-source electromagnetics (CSEM) has recently become a significant business tool for upstream applications due to the convergence of many technologies. CSEM provides valuable information on subsurface lithology and fluids independently from seismic data; however, its spatial resolution is much lower. Uptake has been dramatic, with more than 200 industry marine CSEM surveys acquired worldwide since late 2000.

This presentation discusses some results that demonstrate both the promise and the challenges that lie ahead. CSEM can detect and map offshore reservoir hydrocarbon resistivity at depths exceeding 2000 meters. But resistivity determination is hardly a fool-proof method for hydrocarbon identification, since many geologic facies are electrically resistive relative to their surroundings. As marine CSEM matures, it may prove to be the most important geophysical technology for probing below the seafloor since the emergence of 3D reflection seismology 30 years ago. The key determinant of commercial success will be whether the value of CSEM information is worth the money spent, relative to what other data can provide.

Foredraget sponsoreres af Mærsk Olie og Gas.

Alle DGF-medlemmer er velkomne

 

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev