Nyhedsbrev nr. 1 • April 2002

Hent nyhedsbrevet i pdf-format – 252kB
velegnet til udskrivning

2

Indhold

  • Kommende arrangementer
  • E-post adresseliste: en vej til hurtig information
  • Generalforsamlingen 2002
  • DGF’s hjemmeside
  • Geologiens Dage 2002
  • Bestyrelsen

Kommende arrangementer

22. april 2002
kl. 15.00
Foredrag ved AAPG Distinguished Lecturer professor Dag Nummedal, University of Wyoming:
‘Internal tides and bedforms at the shelf edge’
Auditoriet, Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7
2. juni 2002
kl. 9.00
Heldagsekskursion til Faxe Kalkbrud

DGF vil forsøge at genoplive den gamle tradition med en årlig ekskursion. I år går turen til Faxe Kalkbrud, hvor Mads Willumsen og Thomas Blume fra Mærsk Olie og Gas og Torben Overgård fra Faxe Kalk vil øse ud af deres viden.

September eller oktober 2002 Grundvand. Heldagsmøde på Geologisk Museum

DGF vil forsøge at afholde et årligt heldagsmøde helliget grundvandet.

November 2002 Heldagsmøde på Geologisk Museum med uddeling af Danmarks Geologipris

Danmarks Geologipris uddeles hvis kandidat findes. Nærmere oplysninger i næste nyhedsbrev, men tænk allerede nu på egnede kandidater.

Januar 2003
kl 17
Generalforsamling med foredrag
Marts 2003 Heldagsmøde på Geologisk Museum

Stadig i støbeskeen! Nærmere oplysninger følger senere.

E-post adresseliste – en vej til hurtig information

Nogle møder vil kun kunne arrangeres med kort frist. Dette gælder fx. foredrag af geologer som besøger universiteterne, Geocenteret, olieselskaber, ingeniørfirmaer osv. Det er derfor vigtigt at DGF’s medlemmer meddeler deres e-post adresse til DGF’s webmaster Torsten Hoelstad på (hoelstad [at] geolog [dot] com ).

HUSK: alle medlemmer af DGF kan få gratis postkasse på domænet geologi.com. (fx ditnavn [at] geologi [dot] com). Tilmeld dig der også er en vejledning i opsætningen af dit postprogram, så du kan læse din post.

 

DGF kan via denne e-post liste hurtigt, nemt og billigt at distribuere nyhedsbreve til medlemmerne. Medlemmer der ikke har e-post adresse vil få nyhedsbreve og meddelelser via alm. brevpost.


Generalforsamlingen 2002

På DGF’s generalforsamling d. 16. januar 2002 blev der valgt 12 personer til bestyrelsen. Hvem de er kan du se sidst i dette nyhedsbrev.

Det blev ligeledes besluttet at hæve kontingentet en smule således at almindelige medlemmer nu skal betale 480 kr, mens studerende og pensionister kan slippe med 240 kr. Institutionsmedlemsskab koster 900 kr.

Årsagen til denne stigning er både den almindelige prisudvkling, men ikke mindst at udgifterne til trykning af »Bulletin of the Geological Society of Denmark« og »Geologisk Tidsskrift« er steget meget p.g.a. ønsket om at kunne vise farvefigurer.

For at bevare DGF som et attraktivt sted til at publicere, ønsker vi således fortsat at kunne tilbyde farvetryk. Hvis økonomien skal hænge sammen er det således nødvendigt at hæve kontingentet.

Derfor håber vi, at der – ligesom på general forsamlingen – er en bred forståelse for denne lille stigning i kontingentet.

Referat fra generalforsamlingen følger i næste nyhedsbrev.


DGF’s hjemmeside

Vi vil forsøge at modernisere hjemmesiden www.2dgf.dk kraftigt og i øvrigt sørge for at den løbende bliver opdateret. Dette vil blive et ret stort arbejde og vil sikkert tage nogen tid, men I bør snart kunne se at der sker noget. Gode ideer modtages i øvrigt gerne (sendes til webmaster Torsten Hoelstad på hoelstad [at] geologi [dot] com ).


Ekskursion til Faxe Kalkbrud

Foreløbigt program: søndag d. 2. juni 2002

Kl. 9.00 Afgang med bus til Faxe Kalkbrud fra Geocenteret, Øster Voldgade 10.
Kl. 10.30 Mads Willumsen og Thomas Blume fra Mærsk Olie og Gas guider os i kalkbruddet
Kl. 12.00 Frokost. Hjemmesmurt madpakke spises. DGF medbringer øl og vand som kan købes
Kl. 13.00 Torben Overgård fra Faxe Kalk fortæller om hvad de bruger kalken til. Kortlægningsmetoder vil blive omtalt.
Kl. 14.00 Guidet tur fortsætter.
Kl. 15.00 Afgang fra kalkbruddet
Kl. 15.30 Ankomst til Fakse geologiske Museum.
se www.aabne-samlinger.dk/oestsjaellands/fakse.htm
Kl. 16.00 Afgang fra Fakse
Kl. 17.30 Ankomst til Geocenteret, ØV 10

Pris:
Medlemmer samt evt ægtefælle: 150 kr pr person, børn 50 kr.

Ikke-medlemmer: 480 kr inklusive medlemsskab af DGF!! (studerende og pensionister, halv pris).

Tilmelding:

Send nedenstående oplysninge med e-post eller alm post til DGF’s sekretariat ( sekretariat [at] 2dgf [dot] dk ) senest d. tirsdag d. 14. maj.

Betaling sker i bussen. Tilmelding er bindende, såfremt der ikke er meldt afbud inden d. 15. maj.

Undertegnede tilmelder mig hermed til ekskursionen til Faxe Kalkbrud
____ stk voksne medlemmer a 150 kr
____ stk børn a 50 kr____ 1 stk ikke-medlem a 480 kr inkl medlemsskab af DGF
____ 1 stk ikke-medlem a 240 kr inkl medlemsskab af DGF (studerende og pensionister)

Brug blokbogstaver
Navn:
Adresse:
Postnummer:
Tlf-nummer:
E-post adresse:
Arbejdsplads:

Sendes til
Sekretariatet
Dansk Geologisk Forening
Sarah Jacobsen
Geologisk Museum
Øster Voldgade 5-7
1350 København K


DGF-foredrag

Mandag d. 22. april kl. 15:00 på Geologisk Museum

Dag Nummedal

Institute for Energy Research Department of Geology and Geophysics
University of Wyoming, Laramie, Wyoming

2001-2002 AAPG Distinguished Lecturer, funded by the AAPG Foundation

Internal Tides and Bedforms at the Shelf Edge

Deepwater, internal tides are increasingly recognized as major sediment transport agents along continental margins over much of the world. Understanding their strength and behavior is essential for all aspects of deepwater engineering. Moreover, deepwater tides also have the potential for significant reworking of sediments brought into deepwater settings by sediment gravity flow processes. Both theory and observations indicate that tides may reach peak magnitudes in the upper reaches of submarine canyons, and at the adjacent shelf edge.

Data obtained by Unocal at a deepwater mooring site in Indonesia’s Makassar Strait clearly demonstrate the existence of strong, semidiurnal tides flowing along the axis of a submarine canyon at a water depth of 993 m. Maximum current speeds reach about 40 cm/sec during the peak of each fortnightly spring tide. The origin of these internal tidal currents is probably related to the compression of the deepwater tidal wave as it ascends the slope where preservation of momentum forces an increase in shore-perpendicular current velocities. One would expect peak current strength where the canyons terminate at the shelf edge.

3D seismic reflection data cubes of the Makassar continental margin reveal an extensive field of large, low-amplitude bedforms within, between, and in a band shelf-ward of the canyon heads. The bedforms are generally asymmetric with internal onlap geometries that demonstrate accretion up-slope and laterally away from the canyon floor towards the inter-canyon ridges. The bedforms have amplitudes on the order of 10 m and wavelengths on the order of 1 km. Piston cores collected from the bedforms contain dominantly clay mud with widely spaced thin sands.

Details of the bedform distribution and spacing are consistent with an origin by tidal currents directed up the canyons. An interesting speculation: if internal tides move fine-grained sediments from the deep onto the shallower shelf edge, do they also move deepwater fauna onto the outer shelf?

Foredraget er sponsoreret af Dansk Olie og Naturgas A/S


Geologiens Dage 2002
28. – 29. september

Geologi er et fascinerende fag – det skal andre også vide

Har du lyst til at fortælle om det?
Så meld dig under fanerne ved at kontakte Lise Holm, Skov- og Naturstyrelsen, eller Henrik Højmark Thomsen, GEUS. Du kan også udfylde tilmeldingsskemaet direkte via et link på www.dnf2002.dk.

Geologiens Dage

er geologers og geologikyndiges tilbud til den danske befolkning om at få en fortælling om det land, vi lever i, opleve de geologiske processer i naturen, få indsigt i geologiens betydning for vores samfund eller hvad du nu har lyst til at videregive af din viden. Arrangementerne kan efter dit eget valg være gratis for deltagerne eller mod betaling.

Vidste du

· det i år er 5. gang, dagene markeres? Dagene afholdes hvert andet år.

· sidste gang, i 2002, var det amatørgeologer og naturvejledere, der stod for flertallet af ture?

Synes du

at det er en god måde at synliggøre faget på, og har du lyst til at dele ud at din egen fascination af naturens mangfoldighed, så støt op om initiativet ved at tilmelde en tur eller et foredrag eller noget helt tredje. Arrangementet kan også foregå i samarbejde med andre fagfolk, og alle aspekter af geologien er relevante. Kontakt eventuelt lokale natur- og friluftsforeninger, hvor du bor, og tilbyd en tur i det grønne, set med geologens øjne. Eller arranger en udflugt sammen med din lokalavis.

Tilmeld dit arrangement senest den 1. maj via et link på www.dnf2002.dk.

Skov- og Naturstyrelsen, GEUS og Dansk Naturvidenskabsfestival 2002 står for den overordnede koordinering og information. De enkelte arrangører har selv ansvar for den lokale information om deres arrangementet.

Spørgsmål?

Kontakt
Lise Holm, Skov- og Naturstyrelsen, tlf. 3947 2258, E-post: lho [at] sns [dot] dk
eller Henrik Højmark Thomsen, GEUS, tlf. 3814 2102, E-post: hht [at] geus [dot] dk


DGF’s bestyrelse 2002

Formand
Peter Johannessen
GEUS, Øster Voldgade 10
1350 København K
Tlf.: 3814 2411
E-post: pjo [at] geus [dot] dk

Næstformand
Svend Stouge
GEUS, Øster Voldgade 10
1350 København K
Tlf.: 3814 2717
E-post: ss [at] geus [dot] dk

Kasserer
Ole Rønø Clausen
Geologisk Institut, Århus Universitet
8000 Århus C
Tlf.: 8942 2518
E-post: geolorc [at] geo [dot] aau [dot] dk

Redaktør af Bulletinen
Walter K. Christensen
Geologisk Museum
Øster Voldgade 5-7
1350 København K
Tlf.: 3532 2362
E-post: walter [at] geologi [dot] com

Redaktør af Geologisk Tidsskrift
Martin Sønderholm
GEUS, Øster Voldgade 10
1350 København K
Tlf.: 3814 2723
E-post: ms [at] geus [dot] dk

Bestyrelsens sekretær
Rikke Bruhn
Geologisk Institut, KU
Øster Voldgade 10
1350 København K
Tlf.: 3532 2406.
E-post: rikkeb [at] geo [dot] geol [dot] ku [dot] dk

Redaktør af klubmeddelelser
Bo Christiansen
Geologisk Institut, KU
Øster Voldgade 10
1350 København K
Tlf.: 2064 4023
E-post: cb230975 [at] geo [dot] geol [dot] ku [dot] dk

Lise Holm
Skov og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 3947 2258
E-post: lho [at] sns [dot] dk

Henrik Tirsgaard
Mærsk Olie og Gas A/S
Esplanaden 50
1263 Kbh. K
Tlf.: 3363 5203
E-post: het [at] maerskoil [dot] dk

Henrik Olsen
COWI
Parallelvej 2,
2800 Kongens Lyngby
Tlf.: 4597 1129
E-post: heo [at] cowi [dot] dk

Michael Houmark-Nielsen
Geologisk Institut, KU
Øster Voldgade 10
1350 København K
Tlf.: 3532 2486
E-post: michaelh [at] geo [dot] geol [dot] ku [dot] dk

Morten Riishuus
Geologisk Institut, Århus Universitet
8000 Århus C
Tlf.:
E-post: riishuus [at] geo [dot] aau [dot] dk

DGF’s Sekretariat:

Sekretariatet
Dansk Geologisk Forening
Sarah Jacobsen
Geologisk Museum
Øster Voldgade 5-7
1350 København K
Tlf.: 3532 2354
E-post: sekretariat [at] 2dgf [dot] dk
Kontortid: onsdag: 9.15-12.00

Sekretærbistand
Pia Hoelstad
Roligheden 11
Kværkeby
4100 Ringsted
Tlf.: 5753 3102
E-post: pia [at] hoelstad [dot] dk

Webmaster
Torsten Hoelstad
GEUS, Øster Voldgade 10
1350 København K
Tlf.: 3814 2146
E-post: th [at] geus [dot] dk


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev