Nyhedsbrev nr. 2 • September 2002

Hent nyhedsbrevet i pdf-format – 313 kB
velegnet til udskrivning

Nyhedsbrev nr 2 • September 2002

Indhold

  • Kommende arrangementer
  • Danmarks Geologipris
  • E-post adresseliste: en vej til hurtig information
  • DGF’s hjemmeside
  • Send dine bedste geologiske fotos til Bulletinen
  • Generalforsamlingen 2002
  • Geologiens Dage 2002
  • Danmarks geologi på internettet
  • Rapport fra DGF-ekskursionen til Faxe Kalkbrud
  • Referat fra DGF’s generalforsamling januar 2002
Deadline for næste nummer af Nyhedsbrevet er:
20. november 2002

 

Kommende arrangementer

28. – 29. sept 2002 Geologiens Dage 2002
1. oktober 2002
kl. 16.00
DGF oliegeologiske foredragsrække – Geologisk Museum København
Lars Hamberg og Gregers Dam (DONG):
Depostional environment of the Paleocene Siri submarine canyon offshore Denmark and southern Norway.Læs abstract .
3. oktober 2002
kl. 10.00-14.30
Norsk Geologiteknisk Forenings årsmøde
DGF medlemmer har adgang til det tekniske program.Læs mere .
31. oktober 2002
kl. 10.30-16.30
DGF Grundvandsmøde
De øvre jordlag – Salt grundvand – Begravede dale. Læs mere .
11. november 2002
kl. 14.00 – 17.00
Temamøde
The Millenium Atlas præsenteres. Læs mere .
27. november 2002
kl. 16.00
DGF oliegeologiske foredragsrække – Geologisk Centralinsitut København
Jørgen Jensenius (Amerada-Hess):
Cellular modeling of the South Arne Chalk Field. Læs abstract .
17. december 2002
kl. 15.00
DGF oliegeologiske foredragsrække – Geologisk Institut Århus
Doug Waples (konsulent):
1-D maturity modeling: a tool for general geologic analysis. Læs mere .
19. december 2002
kl. 17.00
DGF/SPE oliegeologiske foredragsrække – Mærsk Olie og Gas København
Doug Waples (konsulent):
1-D maturity modeling: a tool for general geologic analysis.Læs mere .
Januar 2003 Generalforsamling med uddeling af Danmarks Geologipris
26. – 29. marts 2003 14. Ingeniørgeologiske Konference i Kiel

Danmarks Geologipris

Dansk Geologisk Forenings bestyrelse indkalder hermed forslag til kandidater til Danmarks Geologipris. Begrundede forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 1. oktober.

Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som indenfor de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, som i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi. Derudover skal der i udvælgelsen lægges vægt på om:

a) prismodtageren eller prismodtagerne har medvirket til forståelsen af de materialer, processer og forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier, eller om

b) prismodtageren eller prismodtagerne i særlig grad har fremmet samarbejdet mellem geologiske og andre forskergrupper, således at den geologiske videnskab er bragt til øget tværfaglig anvendelse.

Prismodtageren eller prismodtagerne skal endvidere være eller have været ansat ved en offentlig institution eller privat virksomhed i Danmark eller Grønland.

Top

E-post adresseliste – en vej til hurtig information

Som nævnt i forrige nyhedsbrev vil nogle møder kun kunne arrangeres med kort frist. Dette gælder fx. foredrag af geologer som besøger universiteterne, Geocenteret, olieselskaber, ingeniørfirmaer osv.

Det er derfor vigtigt at DGF’s medlemmer meddeler deres e-post adresse til DGF’s webmaster Torsten Hoelstad påhoelstad [at] geologi [dot] com.

HUSK: alle medlemmer af DGF kan få gratis postkasse på domænet geologi.com. (fx ditnavn [at] geologi [dot] com). Man kan tilmelde sig på nettet på følgende adresse:

http://2dgf.dk/post-service.htm

hvor der også er en vejledning i opsætningen af postprogrammet, så man kan læse sin post, eller man kan rette henvendelse til Torsten Hoelstad.

DGF kan via denne e-post liste hurtigt, nemt og billigt at distribuere nyhedsbreve til medlemmerne. Medlemmer der ikke har e-post adresse vil få nyhedsbreve og meddelelser sendt med almindelig brevpost.

Top

DGF har fået ny hjemmeside – klik dig ind på www.2dgf.dk

DGF har efter en lang omlægningsperiode fået omlagt sin hjemmeside med et nyt, friskere design, og forhåbentlig med en brugerflade, der gør det lettere at finde de oplysninger, du netop har brug for. Dog er arbejdet endnu ikke helt fuldført, så man vil til stadighed kunne opleve småjusteringer på siderne.

Vi modtager meget gerne tilbagemeldinger fra brugerne, som skal sende deres kommentarer til webmaster.

Top

Send dine bedste geologiske fotos til bulletinen

DGF’s medlemmer opfordres til at indsende deres bedste geologiske fotos med en kort beskrivelse af hvad de forestiller til redaktøren af Bulletinen (Walter Kegel Christensen). De bedste vil så blive trykt på de ellers tomme venstresider, der alt for ofte forekommer. Husk dog, at disse fotos desværre ikke kan trykkes i farve – motivet skal derfor kunne tåle sort/hvid gengivelse.

Top

GF – Oliegeologisk foredragsrække

Igennem det seneste årti har ressourcerne i den danske undergrund fået stor betydning for samfundsøkonomien med en deraf forøget indflydelse på de emner og arbejdsområder som geologer i dag beskæftiger sig med. DGF har derfor besluttet fra efteråret 2002 at starte en foredragsrække omhandlende oliegeologiske aspekter. En del af foredragene vil blive afholdt i samarbejde med den danske afdeling af SPE (Society of Petroleum Engineers). Formålet med det nye tiltag er gennem foredrag afholdt af personer der til dagligt beskæftiger sig med oliegeologiske problemstillinger, dels at udbrede kendskabet til det enorme geologiske arbejde der udføres i Danmark med henblik på olie/gas efterforskning og produktion, dels at skabe et helt uformelt forum hvor geologer fra private virksomheder og forskningsinstitutioner kan udveksle resultater, ideer og tanker.

Da der er en del udenlandske geologer ansat i selskaberne kan foredragene holdes på engelsk.

Første foredrag bliver
tirsdag d. 1 oktober kl. 16:00
Geologisk Museums foredragssal, Øster Voldgade 5-7

Depositional evolution of the Paleocene Siri submarine canyon offshore Denmark and southern Norway
Lars Hamberg & Gregers Dam
DONG E&P A/S, Agern Allé 24–26, 2970 Hørsholm Denmark

The Paleocene Siri submarine canyon stretches for more than 100 km from the Stavanger Platform to the Tail End Graben along the Danish-Norwegian North Sea border. Initial formation of the canyon system took place in the Early Paleocene and was related to major retrogradational sliding/slumping of the uppermost chalk deposits due to tectonic instability and uplift of the Scandinavian hinterlands. The cause of this instability is possibly related to the opening of the North Atlantic and rise of the North Atlantic mantle plume.

The canyon fill consists of hemipelagic and turbidite marl- and mudstones interbedded with sharply bounded sheet and channel sandstones deposited from high-density turbidity currents. The turbidity flows were confined by the overall canyon geometry and rising salt structures and walls as well as by the compactional/depositional topography of the preceding sandstone deposit. Transport distances of the sands were up to 120 km and thereby contrast many Paleocene submarine sandstones in the North Sea.

All sandstones are highly glauconitic which along with post-depositional re-mobilisation affect reservoir properties and re-mobilisation also dramatically modified the character of many of the original depositional geometries e.g. to form local mounds of intrusive sandstones. An account of the Paleocene stratigraphy – sedimentology and reservoirs of the Siri canyon fill is presented.

The presentation will be held in English. Non-DGF members are welcome.

Staff geologist Lars Hamberg who is working in both exploration and production teams in the Siri Canyon will present the talk. Lars received a M.Sc. in clastic sedimentology in 1988 and a Ph.D. in sedimentology and sequence stratigraphy in 1994 – both from the University of Copenhagen. He has worked as a petroleum geologist with DONG A/S Exploration since 1991. Besides being a sedimentologist and stratigrapher, Lars has integrated several technical disciplines including seismic interpretation, reservoir modelling and petrophysical interpretation as well as clastic diagenesis. Moreover he has worked as reservoir geologist. Main focus has been on Mesozoic and Paleogene sediments.

Top

Grundvandsmøde d. 31. oktober 2002
De øvre jordlag – Salt grundvand – Begravede dale

DGF arrangerer et heldags grundvandsmøde hvor nogle aktuelle problemstillinger belyses med hver 2-3 foredrag:

De øvre jordlag

De øvre jordlag har en betydelig indvirkning på kvaliteten af det grundvand, vi indvinder fra større dybde. Hvilke mikrobiologiske processer foregår i de øvre jordlag, og hvordan sker vand- og stoftransporten gennem sprækker og makroporer. Disse forhold belyses af Jens Aamand (GEUS) og Peter Jørgensen (Hedeselskabet).

Salt grundvand

Udnyttelsen af dybtliggende grundvandsressourcer kan støde på problemer i form af salt grundvand, ligesom kystnær indvinding kan medføre saltvandsindtrængning. Carsten Christiansen (COWI) giver eksempler på saltvandsmodellering som et – i Danmark – nyt redskab til belysning af saltvandsproblemer. Martin Søgaard Andersen (DTU) præsenterer resultater af et spændende eksperiment, hvor beregning af saltvandsindtrængning blev holdt op mod virkeligheden i form af en kystnær oppumpning af grundvand og monitering af den forcerede saltvandsindtrængning.

Begravede dale

Vandindvindingen foregår i stigende grad fra dybereliggende grundvandsressourcer på grund af forurening af de højereliggende magasiner. De begravede dale er derfor i fokus i disse år, men hvor meget ved vi egentlig om dem? Flemming Jørgensen (Vejle Amt), Peter Sandersen (WaterTech) og Holger Lykke Andersen (Århus Universitet) fortæller om kortlægningen, opbygningen og udnyttelsen af begravede dale baseret på et fælles amtsligt projekt i Jylland/Fyn samt mange års seismiske forskningsundersøgelser.

Praktiske oplysninger

Mødedag: 31. oktober 2002
Møde start: 10:30
Møde slut: 16:30
Mødested: COWI, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby

Pris: DGF-medlemmer: 250 kr (studentermedlemmer: 125 kr). Andre: 400 kr.
Prisen inkluderer frokost og kaffe/the

Tilmelding: Ved indbetaling på giro 900 2189 til Dansk Geologisk Forening.
Notér venligst “Grundvandsmøde” på girokortet.

Yderligere oplysninger kan fås hos Henrik Olsen, COWI, heo [at] cowi [dot] dk

Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2002

Hent program i pdf-format (59kB)

Top

DGF temamøde: The Millennium Atlas

mandag d. 11. november kl. 14:00 – 17:00 • reception 17:00 – 18:30
Geologisk Museum, Øster Voldgade 10

‘The Millennium Atlas’ har været en del år i støbeskeen, men nu er det endelig på vej i trykken. De første eksemplarer vil blive præsenteret på mødet og kapitler af særlig interesse for Danmark vil blive belyst ved foredrag.

Ambitionen har været at atlasset, der udgives i det imponerende A2 format samt på CD-ROM, skal være den ultimative reference til Nordsøens oliegeologi, hvor hele den nuværende viden samles og gøres tilgængelig for offentligheden.

Udgivelsen støttes økonomisk af de i Nordsøen aktive olieselskaber og prisen kan derfor sættes lavt for en publikation af denne type og omfang. Listeprisen bliver 199£, men DGF-medlemmer kan erhverve atlasset for149£.

Det foreløbige program for temamødet ser således ud:
Introduktion.
Millenium Atlas: how it came about – how we did it.
It all started in the Rotliegend according to legend.
The Lower and Middle Jurassic.
The Upper Cretaceous.
The Paleocene.
Of what use to the oil industry?

Mere information følger senere.

DGF – Oliegeologisk foredragsrække

onsdag d. 27. november kl. 16:00
Geologisk Centralinsitut, Øster Voldgade 10, Auditorium A

Cellular modelling of the South Arne Chalk Field
Jørgen Jensenius. AMERADA HESS Aps, Østergade 26B, DK 1100 København K

The presentation will start with an introduction to the geology of the South Arne Chalk Field. The South Arne Field is an elongate northwesterly plunging anticline, 12 km by 3 km and is one of the deepest chalk fields in the Danish North Sea. The South Arne field was discovered as late as 1994, by the Rigs-1 well, even though the structure had been known since the sixties and been target for two exploration wells. The reason for the late discovery is a combination of the presence of a gas cloud and a complex geology. The primary reservoirs are the Late Cretaceous Tor Formation and the Early Paleocene Ekofisk Formation.

3D geological modelling of reservoirs is a fairly new technique aimed at the demand for a better understanding of the distribution and influence of reservoir heterogeneities and reservoir connectivity. The high resolution definition of a 3D geological model grid in vertical and lateral directions (geocellular grid) allows for a fine resolution representation of the reservoir description and the ability to capture the intrinsic heterogeneity associated with an oil field. As the modelling software runs on a PC, this type of 3D modelling will also be applicable elsewhere in geoscience.

The main topic of this presentation will be a description of the construction of a 3D geological model of the reservoirs, from input data to a final structural framework filled with reservoir properties. This includes the building of a fault model, horizon mapping using horizontal wells, reservoir layering, porosity modelling, saturation height modelling and permeability mapping. The presentation will attempt to give an overview of the whole construction process integrating all available data rather than going in detail with individual subjects.

The presentation will be held in English. Non-DGF members are welcome.

Jørgen Jensenius holds a M.Sc. and Ph.D. in geology from the University of Copenhagen. He worked for KSEPL (Shell Research) from 1988 to 1991 as a carbonate geologist, and for Maersk Oil and Gas from 1991 to 1998 as geologist and petrophysicist, both in exploration and production. Since 1998 he has been working for Amerada Hess on the South Arne Field with petrophysical characterisation, geology and construction of geocellular models

DGF – Oliegeologisk foredragsrække

tirsdag d. 17. december kl. 15:00
Århus Universitet, Geologisk Institut, bygning 110, auditoriet

samt

torsdag d. 19 december, kl. 17:00
Mærsk Olie og Gas, Esplanden 50

1-D maturity modeling: a tool for general geologic analysis
Doug Waples, Independent Consultant

1-D maturity modeling is widely used to calculate types and quantities of hydrocarbons generated and expelled, timing of hydrocarbon generation and expulsion, and cracking of oil to gas, both in source rocks and in reservoirs. However, the utility of 1-D modeling as a general tool for understanding and integrating the various aspects of geologic history is both potentially more valuable and much less recognized.

Among the geologic phenomena that can and should be investigated using 1-D modeling are tectonic subsidence (causes, timing, amounts); relationships among sediment types, accumulation rates, water depth, sediment supply, and tectonic events; erosion (causes, amounts, rates, timing, thicknesses and lithologies of eroded units); relationships between tectonic events and basal heat flow; paleoclimate; relationships between thermal conductivity and temperature profiles; and convective thermal events (hydrothermal, magmatic, groundwater flow). Recognition and proper integration of these facts and concepts often leads to a radically new understanding of geologic events.

The presentation will be held in English. Non-DGF members are welcome.

Doug Waples received his PhD in physical organic chemistry from Stanford University in 1971. He shifted his emphasis to petroleum geochemistry during postdoctoral fellowships in West Germany and Chile, and then worked in research for Chevron and Mobil, as well as teaching at the Colorado School of Mines. Since 1983 he has worked as an independent consultant to many oil companies, including three years spent as a researcher for JNOC in Japan. He has published three books and more than 80 papers on geochemistry, and has taught short courses in more than 20 countries.

Bemærk at foredraget i Århus vil et rent DGF arrangement, mens foredraget i København er i samarbejde med den danske afdeling af SPE.

Detaljer om tilmelding til mødet i København der inkluderer en middag følger i næste Nyhedsbrev.

Top

Geologiens Dage

28. og 29. september 2002 • mere end 60 arrangementer over hele landet

Der er atter gjort et kæmpearbejde for at få dette arrangement op at stå, og selvom det på et tidspunkt så sort ud er der alligevel kommet mere end 60 arrangementer på programmet, hvilket lover godt for fremtiden for Geologiens Dage.

Skov- og Naturstyrelsen og GEUS koordinerer arrangementet. Plakat og turoversigt kan downloades som pdf-filer fra GEUS’ hjemmeside.

Arrangementerne er spredt over hele landet og er, som sædvanlig, en blandet buket af tilbud. De 10 første er i følge Naturnet.dk.

Fredag den 27. sep 2002

1. Sten og fossiler. Organisation: Geologiens Dage
2. Geologi og forsteninger – udstilling. Organisation: Geologiens Dage
3. Hvor kommer stenene fra ? – udstilling. Organisation: Geologiens Dage

Lørdag den 28. sep 2002

4. Vi leger med tungsand. Organisation: NaturBornholm
5. Is og vulkaner ved Ertebølle – en tur på geologiens dage. Organisation: Nordjyllands Amt
6. Sten og fossiler. Organisation: Geologiens Dage
7. Grantibrydning i fortid og nutid. Organisation: Geologiens Dage
8. Hvad stenene fortæller. Organisation: Geologiens Dage
9. Har vi RÅSTOFFER i Danmark? Organisation: Trilobiten, Falster Stenklub
10. Besøg en stensamler. Organisation: Geologiens Dage

Der er mange andre muligheder for at få en geologisk oplevelse under Geologiens Dage., læs mere herom på Naturnet.dk

Norsk Geologiteknisk Forening holder årsmøde i København hos Struers A/S

DGF-medlemmer er velkomne til at deltage i det tekniske program

Torsdag 3 oktober:

10-10:30 Fremmøde og registrering hos Struers på Valhøjs Alle 176, Rødovre (kaffe)
10:30 Velkommen til og kort introdution til Struers og vores engagement i området geologi. Anders Eskling, salgschef
11:00 Nye præparationsmetoder for mikropræparater. Inger Våge og Finn Moe, Oljedirektoratet (Norge)
11:30 Hvad anvendes tyndslib til? Birth Tan, Statoil
12:00 Frokost
13 :00 Miniseminar, dialog. Struers og Norsk Geologisk Teknikerforening.
Præparationsmuligheder for geologi og petrografi.
Dagens teknologi – morgendagens muligheder.
Indledning ved Bo Ø. Rasmussen og Bente Freiberg, Struers.
Diskussion med deltagere.
14:30 Kaffe

Hvis nogen har interesse, er de meget velkomne til at tilmelde sig på mail til Gunhild Vester på:gunhild [dot] vester [at] struers [dot] dk

STRUERS A/S; Tel: 3670 3500; Valhøjs Allé 176; 2610 Rødovre

Top

14. Ingeniørgeologiske Konference i Kiel • 26– 29 marts 2003

en særlig invitation til danske geologer og geofysikere

Dansk Geologisk Forening og Dansk Geoteknisk Forening har i fællesskab sagt ja til en invitation fra den fælles faggruppe for ingeniørgeologi under den Tyske Geotekniske Forening og den Tyske Geologiske Forening om at repræsentere Danmark som partnernation ved den 14. Ingeniørgeologiske Konference i Kiel i marts 2003.

De tidligere ingeniørgeologiske konferencer i Tyskland har været rene tyske konferencer, men arrangørerne ønsker et nærmere samarbejde med nabolandene ved fremover at invitere et af disse med i arrangementet som partnernation. Danmark har fået æren af at blive den første, hvilket foruden vort lands beliggenhed nær Kiel helt sikkert skyldes ønsket om gode kontakter imellem landenes specialister i forbindelse med de igangværende drøftelser om en fast Femer-forbindelse.

Yderligere oplysninger om konferencen finder du på net-adressen:

www.ifg.uni-kiel.de/inggeo2003.htm

eller kontakt John Frederiksen på epost-adressen jrf [at] ramboll [dot] dk.

Artikler til proceedings fra konferencen kan forfattes på engelsk eller tysk. Hvis du ønsker at bidrage med en artikel til konferencen skal du dog blot inden d. 11. oktober 2002 sende en sammenfatning på ca. 1 side på dansk til John Frederiksen på ovennævnte adresse.

Top

Præsentation af formidlingsprojektet

”Danmarks Geologi på Internettet”

Tove Stockmarr, Midtsønderjyllands Museum

I 2001 satte Nationalkomiteen for Geologi fokus på den brede formidling af geologi til samfundet. Arbejdsindsatsen har foreløbigt resulteret i en hjemmeside om geologi: www.geologi.dk – der på fornem vis formidler og oplyser om det geologiske fagområde til den besøgende. – Et helt nyt tiltag, der ligeledes er IT-baseret, er indtil videre også resultatet af Nationalkomiteens formidlingsindsats, idet komiteen i samarbejde med Midtsønderjyllands Museum, støttet af såvel offentlige som private midler og indsatser, har iværksat projektet ”Danmarks Geologi på Internettet”. Projektet støttes økonomisk af 13 amter, Skov- og Naturstyrelsen, GEUS samt Friluftsrådet. Derudover bidrager alle amter, GEUS samt Skov- og Naturstyrelsen såvel fagligt som administrativt til projektet. Universiteterne støtter ligeledes op om projektet. ”Danmarks Geologi på Internettet” tog sin officielle start den 1. juli og forventes at vare et år.

”Danmarks Geologi på Internettet” er et 100% digitalt opslagsværk under www.naturnet.dk. Formålet er at formidle geologiske lokaliteter i Danmark for den almene og naturinteresserede dansker. Nationalkomiteen for Geologi er over for tilsagnsgiverne ansvarlige for projektets gennemførelse. Som projektleder er ansat geolog Tove Stockmarr der er tilknyttet Midtsønderjyllands Museum.

De geologiske lokaliteter der udvælges til projektet, skal være egnede til en almen og bredt favnende formidling af Danmarks geologiske historie, eller kunne demonstrere de geologiske processer som har dannet og stadigt omdanner det danske landskab. Projektet gennemføres ved hjælp af ekspertise fra en bred kreds af geologer i Danmark, støttet af professionelle formidlere. Geologerne skal pege på repræsentative lokaliteter og bidrage med den konkretet geologiske lokalitetsbeskrivelse. Herefter foretager projektlederen, efter indstilling til projektets styregruppe, den endelige udvælgelse og den egentlige pædagogiske bearbejdning af de geologiske tekster, med henblik på en offentliggørelse rettet mod et bredt, naturinteresseret publikum. Om muligt vil andre aspekter ved lokaliteterne også blive omtalt, såsom råstofmæssige, kulturelle, biologiske eller historiske således, at lokalitetens geologi præsenteres i sammenhæng med samfundet.

Der stiles mod en tæthed af lokaliteter således at alle i Danmark kan besøge en sådan lokalitet inden for rimelig afstand. Målet er at der om godt ét år ligger 140-150 lokalitetsbeskrivelser på www.naturnet.dk, men de første lokaliteter vil allerede kunne ses på hjemmesiden i løbet af oktober 2002. Det er hensigten at det digitale kort skal fungere som en platform for almen formidling af Danmarks geologi, og at kortet fortsat skal udbygges med nye lokaliteter.

I første omgang er tilsagnsgiverne, det vil sige amterne samt GEUS, blevet bedt om at indlevere forslag til lokaliteter der kan indgå i projektet. Med henblik på at opnå størst mulig samarbejdsflade opfordres nu alle øvrige geologiske instanser til at indlevere forslag. Til brug for lokalitetsudvælgelsen er der udarbejdet en række kriterier hvoraf et vist minimum skal være opfyldt for, at den pågældende lokalitet kan indgå i projektet. Disse udvælgelseskriterier kan fås ved henvendelse til projektleder:

Tove Stockmarr, Midtsønderjyllands Museum, Gram Slot, 6510 Gram, tlf.: 74 82 10 00, mail: ts [at] sja [dot] dk.

Spørgsmål kan også rettes til:

Lise Holm, Skov- og Naturstyrelsen, tlf. 39 47 20 57, mail: lho [at] sns [dot] dk

DGF-ekskusionen til Faxe Kalkbrud d. 2. juni

ny02_09_faxe3 ny02_09_faxe2 ny02_09_faxe4 ny02_09_faxe1

En gammel DGF-tradition blev genoplivet i juni måned hvor der blev afholdt en ekskursion til Faxe Kalkbrud og museet i Fakse. Det var en fantastisk dag med masser af sol og næsten for megen varme, men frokoste kunne dog nydes i herlige, skyggefulde omgivelser i ’amfiteatret’ på bruddets vestside
Mads Willumsen fra Mærsk Olie og Gas, der har studeret bruddets geologi i forbindelse med sit PhD-studie, øste af sin store viden. I bruddet fortalte Torben Overgård fra Faxe Kalk os endvidere om hvordan kalken brydes og hvad den benyttes til, og til sidst drog alle deltagene til det lille museum i Fakse, hvor vi så udstillingen om kalkbruddet
Alt i alt en herlig dag, og bestyrelsen håber at kunne fortsætte med denne type arrangementer næste år, hvor forhåbentligt lidt flere end de 20 der var mødt til Faxe-ekskursionen vil dukke op.

Tilmelding til DGF Nyhedsbrev