Nyhedsbrev nr. 15 • Februar 2008

Indhold
Alle er velkomne til at sende bidrag til redaktør Lars Hamberg
• Kommende arrangementer

• Generalforsamling 2008

• Ekskursionen til Island 2008

Kommende arrangementer

18. februar
16:15 – 18:30
Geologisk Insitut
Aarhus Universitet
Galathea – geologiske studier
Læs mere.
23 februar
10:00 – 21:00
Geocenter København
Øster Voldgade 10
København
Årsmøde og Generalforsamling 2008 med uddeling af Danmarks Geologipris 2007
Læs mere.
 
29. februar
14:00 – 15:00
Mærsk Olie og Gas
Esplanden 50, København
Dorrik Stow: Petroleum geology of contourites
Læs mere.
9. maj
14:00 – 15:00
Mærsk Olie og Gas
Esplanden 50, København
Leslie Wood: Deep-water systems

Endelig annoncering med oplysning om tilmelding og abstract på hjemmesiden

15. maj
16:30 – 20:30
Dansand, Lervejdal 8b
Addit, Brædstrup
Kvartssand og brunkul – besøg hos DansandLæs mere.
28. maj
17:00 – 24:00
Geologisk Museum
Øster Voldgade 5
København
Tenamøde om de norske fjelde

Har der været fjelde i Skandinavien og Grønland i flere hundrede millioner år eller løftede de sig til deres nuværende højder fra nær havniveau i løbet af de seneste få millioner år?

Læs mere.

Der er yderligere arrangementer på bedding i løbet af foråret i København og Århus.
Hold dig opdateret på hjemmesiden.

Årsmødet og Generalforsamling 2008

med uddeling af

Danmarks Geologipris 2007

Lørdag d. 23 februar 2008 kl. 10:00 – 17:30

med efterfølgende festmiddag kl. 18:30 – 24:00

Geocenter København, Øster Voldgade 10

Tilmelding senest den 19. februar 2008

Der arrangeres fælles bustransport fra Århus

Varme nyheder fra Arktis i det Internationale Polarår

PROGRAM

10:00-10:30 Registrering og betaling (med mulighed for indmeldelse – husk kontanter)
samt morgenkaffe
10:30-12:00 Foredragsrække
12:00-13:15 Frokost
13:15-16:30 Foredragsrække med kaffepause
16:30-17:30 Postersession med forfriskninger
17:30-18:30 Generalforsamling 2008
18:30-?? Festmiddag med uddeling af Danmarks Geologipris 2007

Grundideen med mødet er det arbejde som foregår under det Internationale Polarår 2007-2008 (IPY) som vil fremme forskningen i de polare områder gennem en koncentreret og målrettet indsats.

De polare områder spiller en afgørende rolle i fremtidens klimaudvikling, da den såkaldte polare “forstærkning” vil øge temperaturen i disse områder stærkere end ved de mere sydlige breddegrader.

Udviklingen mod et varmere klima vil påvirke afsmeltningen af havis og den grønlandske indlandsis og havstrømsmønstret i Nordatlanten etc. Foredragene afspejler den palæoklimatiske forskning der foregår for at forstå de processer og den dynamik som er involveret i store klimaskift og i stabiliteten af indlandsisen.

Nogle foredrag handler om kvartærperioden, mens enkelte foredrag kommer meget længere tilbage i geologisk tid. Vi forsøger også at holde dette op mod den helt aktuelle udvikling og de store naturværdier som findes i Arktis.

Foredragsrække

Rækkefølgen af titler er efter førsteforfatter og afspejler ikke rækkefølgen af indlæg i foredragsrækken

Et isfrit Arktisk Ocean i Holocæn?
Svend Funder (Geologisk Museum).

Ekstreme begivenheder i Jordens historie: Den neoproterozoiske ‘Snowball Earth’ og indflydelsen på den livets udvikling i Sen Prækambrium til Tidlig Phanerozoikum
David Harper og Svend Stouge (Geologisk Museum)

Tillit Gruppen, Ella Ø: Neoproterozoisk glaciation i Østgrønland og global nedisning
Michael Houmark-Nielsen

Dannelsen af de grønlandske kystfjelde og indlandsisens udvikling  et forslag til forskningsprojekt under Det Internationale Polarår
Peter Japsen (GEUS)

Indlandsisens massebalance bestemt med GPS og tyngde-satellitter
Shfaqat Abbas Khan (Dansk Rumcenter)

‘LongTerm’ i Nordgrønland
Kurt H. Kjær (Geologisk Museum)

Gletscherjordskælv i Grønland
Tine B. Larsen (GEUS)

Ilulissat Icefjord  et glaciologisk verdensarvsområde truet af klimaændringer
Naja Mikkelsen (GEUS)

Sen holocæne klimavariationer i Nordatlanten  indikationer på en klimatisk ‘vippe-mekanisme’
Marit-Solveig Seidenkrantz (Geologisk Insitut, Aarhus Universitet), Antoon Kuijpers (GEUS) og Torben Schmith

IPY aktiviteter i Grønland 2007-2009
Henning Thing (Dansk Polarcenter)


Tilmelding til møde samt efterfølgende festmiddag (sidste frist 18. februar)

Deltagergebyr:

Møde med frokost og posterreception:

Studentermedlemmer: Gratis.
Ordinære medlemmer: 50 kr.
Ikke-medlemmer: 150 kr.

Festmiddag:

Studentermedlemmer: Gratis
Ordinære medlemmer: 75 kr.
Ikke-medlemmer: 250 kr.

Der arrangeres fælles bustransport fra Århus

Mødet sponsoreres af:

Sponsor: Shell Sponsor: Rambøll
Sponsor: Grontmij - Carl Bro
Sponsor - Baker Atlas
Sponsor: Mærsk
Sponsor - Hess Danmark
Top

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 afholdes

lørdag den 23. februar kl. 17:30-18:30 på Øster Voldgade 10, København K i forbindelse med årsmødet.

Der var ikke indkommet forslag ved fristens udløb den 1. febraur 2008, men bestyrelsen fremsætter forslag (se nedenfor).

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2007 v. Peter Frykman, se Geologisk Tidsskrift 2007 (pdf-fil – 207 kB).
3. Aflæggelse af regnskab 2007 – hent regnskab (pdf-fil) .
4. Indkomne forslag

A: DGF’s bestyrelse har gennemgået foreningens vedtægter, og har fundet anledning til at indarbejde tilpasninger til gældende praksis og nødvendige præciseringer der bl.a. omfatter ændring af regnskabsår (skal følge kalenderåret), indførelse af hustandsmedlemsskab og ændring af perioden for at opnå kontingentfrihed (fra nuværende 50 år til 45 år). Disse forslag er fremlagt i følgende tekst der kun fremviser de paragraffer der ønskes ændret. De hidtil gældende vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter.

B: Ændringsforslag til Fundatsen for Stenomedaljen. Praksis har nu i et par år været at foreningen ikke har kunnet finde en sponsor til det betydelige beløb som det koster at fremstille en Stenomedalje. Idet fundatsen indeholder en klausul om at uddeling skal ske mindst hvert 5. år, er det nødvendigt at tilpasse denne klausul til de aktuelle betingelser for uddelingen. Dette ændringsforslag erindsat i § 4, og foreslås vedtaget på Generalforsamling.
Bestyrelsens forslag til ændring af fundats.

A: Ændring af vedtægter, dels med henblik på ændring af regnskabsår (skal følge kalenderåret), indførelse af hustandsmedlemsskab og ændring af perioden for at opnå kontingentfrihed (fra nuværende 50 år til 45 år)
B: Ændring af fundats for Stenomedaljen
5. Fremlæggelse af budget for år 2008.
6. Fastsættelse af kontingent for 2008.
7. Valg af formand.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Top

Petroleum geology of contourites

Dorrik Stow
29. februar 2008 kl. 14:00
Mærsk Olie og Gas, Esplanden 50, København

Tilmelding nødvendig senest d. 28/2 kl. 16:00 – send e-post .

Professor Dorrik Stow: National Oceanography Centre, University of Southampton, Southampton, UK

Bottom (contour) currents are a fundamental part of deep-water circulation throughout the global ocean. They are well known to play a significant role in the shaping and building of continental margins, through both the deposition of contourite drifts and erosion of the seafloor.

At least six different drift types are recognised, from elongate mounded forms many hundreds of kilometres in length, to broad contourite sheets plastered against the slope or filling basin plains. Erosive elements range from elongate scoured channels, moats and furrows, to widespread planar and irregular erosional surfaces. Architectural styles of these alongslope systems, revealed principally from seismic reflection studies, are comparable with but different from those of downslope deepwater systems.

Whereas most contourite sediments deposited by bottom currents are fine-grained muds, silts and fine sands, relatively coarser-grained contourites are also known. These can form important sandy drift deposits under conditions of strong persistent currents, suitable sediment supply and accommodation space. Contourite facies and sequences are closely associated with and different from other deepwater facies. The juxtaposition of coarse and fine-grained contourites is of great importance as potential reservoir and sealing facies.

There are approximately 1500 oil and gas fields, including discoveries and producing fields, known from deepwater turbidite and downslope systems. Very few well documented examples have yet been described from alongslope systems, but there is no doubt that the directed hunt for contourite reservoirs is gathering pace. Further discoveries are most likely to be made below the continental margins offshore Argentina, Brazil, SW Africa, NW Europe and within the Gulf of Mexico.

Sponsor; Mærsk Foredraget sponsoreres af Mærsk Olie & Gas

Top

Galathea – geologiske studier

Temamøde

18. februar kl. 16:15 – 18:30
Auditoriet Geologisk Institut, Århus Universitet, Høegh Guldbergsgade 2

Program:
“Kænozoisk geologi – set med marinseismiske briller – ved Sisimiut og Nuuk”
Foredrag ved Lektor Holger Lykke Andersen fra Århus Universitet”Pladetektonik i det nordøstlige Caribien”
Foredrag ved Studerende Sara Raussen fra Århus Universitet”Koldtvandskarbonatbanker i Great Australian Bight”
Foredrag ved Lektor Mads Huuse fra Aberdeen Universitet
Top

Kvartssand og brunkul – besøg hos Dansand

15. maj kl. 16.30 – 20.30
Dansand, Lervejdal 8B, Addit, Brædstrup

Program
1. Rundvisning i grusgraven
2. Fremvisning af produkter
3. Dansand sponserer mad og drikke
4. Foredrag ved Erik Skovbjerg Rasmussen (GEUS)
Top

De norske fjelde – hvad er op og ned?

Temamøde
onsdag 28 maj kl 17.00 – 23:00
Geologisk Museum, København

Der serveres sandwiches og drikkevarer fra kl. 16:30
Efterfølgende reception

Tema: Har der været fjelde i Skandinavien og Grønland i flere hundrede millioner år eller løftede de sig til deres nuværende højder fra nær havniveau i løbet af de seneste få millioner år?

Facilitator for mødet er Gregers Dam (DONG Energy)

Program:

Søren B. Nielsen, David L. Egholm, Ole R. Clausen, Niels Balling, Bo H. Jakobsen, Vivi K. Pedersen, Bartosz Goledowski & Marianne R. Thorsen (AU): ICE (isostasy-climate-erosion) hypotesen for den kænozoiske udvikling af de skandinaviske Kaledonider
Læs abstract (pdf-fil)

Niels Balling (AU):  Forklaringen på høj topografi i det vestlige Skandinavien synes at findes i den dybe skorpe
Læs abstract (pdf-fil)

Ole Rønø Clausen & Søren Bom Nielsen (AU): Klimatisk vs tektonisk kontrol på den Kænozoiske sedimentation i Nordsøen
Læs abstract (pdf-fil)

Peter Japsen, Johan M. Bonow, James A. Chalmers & Erik Skovbjerg Rasmussen (GEUS): Kænozoisk landhævning i det nordatlantiske område
Læs abstract (pdf-fil)

Læs også de to indlæg i Geologisk Nyt:
Peter Japsen et al.: Norges fjelde – og de geologiske kendsgerninger
Søren Bom Nielsen: Norges fjelde – og den naturvidenskabelige proces

Top

Ekskursion til Island

24. maj – 1. juni 2008

Alle 28 pladser er besat – yderligere tilmeldinger modtages ikke

Ekskursionens formål: Ekskursionen har til formål at demonstrere aktive geologiske processer og landskaber under opbygning. Studier af aktive geomorfologiske processer anvendes for at skabe modeller for dannelsen af fossile landskaber, f.eks. de danske istidslandskaber.

På ekskursionen besøges en lang række lokaliteter, der belyser dannelsen af forskellige typer af glaciale landskabsformer og sedimenter. Bland andet vil vi besøge gletschere, hvor aflejring af till, smeltevandssedimenter og randmoræner kan studeres.

Island er et naturligt laboratorium for studiet af vulkanisme i forbindelse med en konstruktiv pladegrænse og et hotspot. Vi vil studere den unge vulkanisme i dens forskellige former i dens vekselvirkning med pladetektonikken. Aspekter af de magmatisk-tektoniske processers indflydelse på samfundet vil blive berørt i forbindelse med besøg på lokaliteter for særligt store vulkanudbrud, jordskælv, rifting og hydrotermal aktivitet.

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev