Danmarks Geologipris 2009

sasp_2

Modtageren af Danmarks Geologipris 2009, seniorforsker Stig Schack Pedersen under en opmåling af lagene i en kystklint. Foto: GEUS

Stig Schack Pedersen
(GEUS)

Danmarks Geologipris 2009 blev lørdag d. 6. marts tildelt seniorforsker Stig Schack Pedersen fra GEUS. Prisen på 25.000 kr. blev givet for hans livslange arbejde med at udrede den geologiske historie bag de stærkt foldede og forskudte lag, som vi kan se i danske kystklinter og i mange områder i Grønland.

Som et fyrtårn blandt Stig Schack Pedersens mange arbejder står en analysen af strukturerne i istidslagene i Lønstrup Klint i Vendsyssel, som blev skabt under fremrykningen af Det Norske Isfremstød for 26-30.000 år siden. Arbejdet omfatter en meget detaljeret opmåling af lagene og en efterfølgende modellering af, hvordan de geologiske strukturer i klintens er blevet skabt.

Arbejdet repræsenterer en moderne tolkning af en geologiske nationallokalitet, og Stig Schack Pedersen fik i 2006 den naturvidenskabelige doktorgrad for afhandlingen om Lønstrup Klint. Hans store interesse for, hvordan isen har flyttet rundt på de geologiske lag har tillige ført til arbejder om Møns Klint og om opbygningen af Mors og Fur. Dette arbejde er blevet sammenfattet i en artikel i Geologisk Tidsskrift: Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark .

Hans evne til at beskrive og fortolke komplekse geologiske strukturer er flittigt blevet anvendt i efterforskning af råstoffer i Danmark til gavn for industrien og glæde for den naturinteresserede på søndagsturne langs vore kyster.

Stig Schack Pedersens arbejder er ofte illustreret af tegninger og grafik, som på en pædagogisk både forklarer, landskabets form og indmad og den historie der kan læses ud af de geologiske lag. På denne måde har han indviet ikke bare geologer, men os alle i, hvordan de geologiske kræfter virker. Det kan blandt andet opleves på udstillingscenteret ved Rubjerg Knude.

Prisen blev overrakt af direktør Johnny Fredericia fra GEUS under årsmødet i Dansk Geologisk Forening på Geocenter Danmark i København.

Ved overrækkelsen sagde Johnny Fredericia: “Stig Schacks store indsats indenfor strukturgeologien har hjulpet os til at forstå, hvordan Danmark under vore fødder er skruet sammen – også de steder, hvor naturen ikke har efterladt et indlysende billede, men en tilsyneladende kaotisk blanding af sand, ler eller kalk. Gennem detaljerede opmålinger, rummelige modeller og pædagogiske illustrationer, har han været med til at folde geologien ud, så vi alle kan forstå, selv det mest komplicerede hændelsesforløb – formidlet med et betydeligt kunstnerisk talent i illustrationen. Det har ikke kun værdi for vores erkendelse af landskabets dannelse og berigelse af vores naturoplevelse, men også kontant for vores søgen efter og udnyttelse af de råstoffer, som vi bruger i vores hverdag.”

Danmarks Geologipris på 25.000 kr. uddeles én gang om året af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) efter indstilling fra bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.

Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, der i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.

Yderligere oplysninger:
Om Danmarks Geologipris kan findes på Dansk Geologisk Forenings hjemmeside: 2dgf.dk
eller hos foreningens formand Peter Frykman, tlf.: 38 14 24 39, e-mail:pfr [at] geus [dot] dk

Prismodtageren kan kontaktes på:
Seniorforsker Stig Schack Pedersen, GEUS
Tlf.: 38 14 29 39, e-mail: sasp [at] geus [dot] dk

Gå hen langs klinten ved Rubjerg Knude og hør Stig Schack Pedersen fortælle, hvordan den blev til.
Se videoerne på Rubjerg Knude hjemmesiden
www.rubjergknude.dk/index.php?id=90

Læs om Stig Schack Pedersens arbejde ved Rubjerg Knude
www.geus.dk/departments/quaternary-marine-geol/research-themes/dr-dtig-dk.htm


Danmarks Geologipris på 25.000 kr. uddeles én gang om året af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) efter indstilling fra bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.

Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, der i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev