Danmarks Geologipris 2007

23_02_08a-large

Modtageren af Danmarks Geologipris 2007, Michael Houmark-Nielsen under feltarbejde på Ella Ø i Nordøstgrønland

Michael Houmark Nielsen
(Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet)

Styr på Danmarks istidslag

Danmarks Geologipris 2007 er uddelt

Danmarks Geologipris 2007 blev lørdag d. 23. februar tildelt lektor Michael Houmark-Nielsen fra Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet. Prisen på 25.000 kr. blev givet for hans enestående arbejde med at kortlægge og forstå kvartærtidens lag i Danmark, og istidernes forløb.

En af hjørnestene i Michael Houmark-Nielsens forskning er den systematiske brug af avancerede dateringsmetoder til at få tidsfæstet, hvornår lagene blev aflejret af is eller smeltevand. Arbejdet har på afgørende vis skabt et samlet billede af, hvordan den skandinaviske iskappe gentagne gange har dækket Danmark under kvartærtiden med kilometertyk indlandsis.

Michael Houmark-Nielsens mangeårige arbejde med at forstå hvad istidslagene fortæller om Danmark i kvartærtiden er suppleret med adskillige studier af istidsprocesser og lag under fremmede himmelstrøg i Grønland, Island, Svalbard og Rusland.

Resultaterne er publiceret i flere samlende artikler i internationale tidsskrifter, som er flittigt citeret af både danske og udenlandske forskere, der arbejder med at udrede istidernes geologi og forstå, hvordan det skandinaviske isdække udviklede sig.

Michael Houmark-Nielsens unikke kendskab til og overblik over Danmarks kvartærgeologi er også formidlet til skoler og den almindelige dansker igennem flere populærvidenskabelige artikler i magasiner og i det nationale bogværk “Naturen i Danmark”.

Prisen blev overrakt af direktør Johnny Fredericia fra GEUS under årsmødet i Dansk Geologisk Forening på Geocenter København.

Prismodtageren kan kontaktes på:
Lektor Michael Houmark-Nielsen, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
Tlf.: 35 32 24 86, e-mail: michaelh [at] geol [dot] ku [dot] dk

Læs det populærvidenskabelige hæfte:
De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling.
Geoviden – geologi og geografi nr.2, 2005.
http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/geoviden-2-2005.html


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev