Danmarks Geologipris 2004

dkpris-2004_akp_lml_ksd

Modtagerne af Danmerks Geologipris 2004 (fra venstre) Keld S Dueholm, Lotte Melchior Larsen og Asger Ken Pedersen

Asger Ken Pedersen (Geologisk Museum),
Lotte Melchior Larsen GEUS) og
Keld S. Dueholm (DTU)

Da jorden revnede omkring Grønland

Tirsdag den 22. februar modtog dr. scient Asger Ken Pedersen fra Geologisk Museum, dr. scient Lotte Melchior Larsen fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og lektor lic. tech. Keld S. Dueholm fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Danmarks Geologipris på 25.000 kr.

Prisen blev givet for deres enestående samarbejde i kortlægningen af de store fjerntliggende vulkanske områder i Vest- og Østgrønland, der blev skabt da Grønland langsomt blev løsrevet fra Canada og Nordeuropa for mellem 60-54 millioner år siden.

I denne periode strømmede store mængder lava ud af sprækker i jorden og skabte i løbet af millioner af år de kilometertykke basaltprovinser, der i dag findes som høje og stejle fjelde i Diskoområdet i Vestgrønland og ved Blosseville Kyst i Østgrønland.

Geologerne Asger Ken Pedersen og Lotte Melchior Larsen har i mange år studeret de uvejsomme basaltfjelde og har kortlagt de vulkanske bjergarter og målt deres kemiske sammensætning. Under arbejdet blev det klart, at det var nødvendigt at finde på nye måder at opmåle de stejle fjeldvægge på uden at sætte livet på spil. Det førte til et samarbejde med Keld S. Dueholm, der igennem mange års forskning har udviklet en teknik, hvor man ved hjælp fotografier taget med et almindeligt kamera kan opmåle de store fjeldvægge med stor nøjagtighed.

Prismodtagernes arbejde har kortlagt, hvad der skete i en dramatisk periode i Jordens historie, og i dag har vi en imponerende indsigt i, hvornår og hvordan de store lavastrømme bredte sig ud over datidens Grønland og tilgrænsende havområder. Denne viden er en efterspurgt varer for mange geologer, der arbejder med at forstå åbningen af Nordatlanten eller søger efter mineraler og olie i det kolde nord.

Prismodtagerne kan kontaktes på:
Asger Ken Pedersen, e-post: akp [at] savik [dot] geomus [dot] ku [dot] dk, tlf. 332 2360
Lotte Melchior Larsen, e-post: lml [at] geus [dot] dk, tlf. 3814 2252
Keld S. Dueholm, e-post: ksd [at] imm [dot] dtu [dot] dk, tlf. 4525 5984

dkpris-2004_nuus-profil-fotodkpris-2004_nuus-profil-kort

Profil på sydsiden af Nuussuaq, Vestgrønland kortlagt af Asger Ken Pedersen og Lotte Melchior Larsen ved hjælp af mulitmodel fotogrammetri udviklet af Keld S. Dueholm


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev