Danmarks Geologipris 2003

dkpris-2003_jri_fsJon Ineson (GEUS) og Finn Surlyk (Københavns Universitet)

Jura er andet end paragraffer

Stor pris til danske geologer for en samlet præsentation af et økonomisk set meget vigtigt kapitel i Nordsøens geologiske historie (Juraperioden).

Torsdag d. 19. februar modtog seniorforsker Jon R. Ineson og professor Finn Surlyk Danmarks Geologipris på 25.000 kr. Begge arbejder på Geocenter København og er ansat ved henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Geologisk Institut, Københavns Universitet.

Prisen uddeles hvert år for en vigtig publikation om geologi. Årets prismodtagere har været redaktører og medforfattere til bogen: “The Jurassic of Denmark and Greenland”, som udkom i november 2003. Bogen omhandler aflejringer fra en enkelt, men meget vigtig tidsperiode i jordens historie, Juraperioden, for 145-205 millioner år siden. Juraperiodens aflejringer er vigtige ud fra såvel økonomiske som akademiske synsvinkler. De har givet ophav til en meget stor del af olien og naturgassen i Nordsøen. Porøse sandstenslag fra juratiden kan også benyttes til at levere varmt vand til kraftvarmeværker (geotermisk energi) blandt andet i københavnsområdet, eller anvendes til lagre for naturgas eller depoter for kuldioxid. I Nordsøen og det meste af Danmark kendes Juraperiodens aflejringer fra op til 5 km dybe boringer og seismiske undersøgelser, mens de fremtræder i spektakulære klippeformationer langs fjorde og bjergsider i Østgrønland. Her er de grundigt udforsket gennem mange år og regnes for et enestående “feltlaboratorium” for geologer, der vil forstå samme slags aflejringer i Danmarks undergrund og på engelsk og især norsk sokkelområde.

“The Jurassic of Denmark and Greenland” er udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Bogen er på 948 sider og består af 28 videnskabelige artikler. Bogen er rigt illustreret, og kan købes ved henvendelse til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Øster Voldgade 10, 1350 København K.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev