Danmarks Geologipris 2002

Hans Christian Larsen • Dansk Lithosfærecenter

dkpris-2002_hcl-500

Klik for at hente større billede Hans Christian Larsen – modtager af Dansk Geologipris 2002

PRIS TIL FORSKNING OM JORDSKORPENS PUSLESPIL

Dansk Geologisk Forening har besluttet at tildele Danmarks Geologipris 2002 på 25.000 kr. til centerleder Hans Christian Larsen, Dansk Lithosfærecenter (DLC). Som leder af Dansk Lithosfærecenter har han givet et meget synligt dansk bidrag til den internationale forskning i de geologiske processer i jordskorpen, og forståelsen af dynamikken bag opbrydningen og den pladetektoniske spredning af kontinenterne.

Hans Christian Larsens (HCL) videnskabelige produktion afspejler et stort og bredt engagement i geologi og geofysik, ofte i internationale projekter. Han har blandt andet som Co-chief scientist forestået to vigtige ODP (Ocean Drilling Program) boretogter til Østgrønland.. En anden betydningsfuld aktivitet i HCL forskning er den geofysiske undersøgelse af den østgrønlandske kontinentalrand. Her har HCL og kolleger ved DLC og Woods Hole Oceanographic Institution i USA foretaget en meget succesfuld seismisk undersøgelse af jordskorpens dybe sammensætning. Sammen med ODP boringerne og omfattende geologiske studier på land betyder det, at man nu kan dokumentere en periode af ekstrem vulkanisme under den tidligste fase af opbrydningen af et kontinent og efterfølgende oceandannelse. Østgrønland er forskningsmæssigt nu et globalt typeeksempel på denne type kontinentalt opbrud som antages at være vidt udbredt. Årsagen til denne mega-vulkanisme synes at være periodevis fremkomst af særlig varme områder i Jordens dybe kappe som stiger op og svækker kontinentalpladerne. 60 til 100 millioner år gamle efterdønninger af disse voldsomme begivenheder ses i Jordens hot-spots som fx Island og Hawaii.

HCL’s brede faglige interesse afspejles i publikationer der ikke umiddelbart ligger inden for hans forskningsfelt. Fx publicerede HCL i tidsskriftet Science et studie baseret på ODP boringerne der viser at Grønlands nedisningshistorie rækker ca. 7 millioner år tilbage, og ikke kun godt 2 millioner som tidligere antaget. HCL har ligeledes ydet bidrag til geokronologiske, geokemiske og strukturgeologiske studier.

Hans Christian Larsen har tillige været en stor drivkraft som medinitiativtager og forkæmper for etableringen (2002) af Geocenter København, der udover DLC omfatter universitetsinstitutterne Geologisk og Geografisk Institut, Geologisk Museum, samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Internationalt har HCL spillet en væsentlig rolle i etableringen af et nyt dybhavsboreprogram, der med et årligt budget på hen ved en milliard kroner starter i 2003, ligesom han tidligere som formand for det europæiske ODP konsortium sad i ODP’s videnskabelige bestyrelse.

Hans Christian Larsen, født 1949, er mag.scient. i geologisk anvendt geofysik fra Københavns Universitet i 1977. Han har siden 1994 været leder af Dansk Lithosfærecenter, et center under Danmarks Grundforskningsfond som igennem to femårige perioder har støttet med i alt ca 170 millioner kr. Centerets forskning blev for nylig bedømt til at være af international topklasse.

Ved prisoverrækkelsen på Geologisk Museum afholdes en række foredrag der belyser Dansk Lithosfærecenters forskningsaktiviteter.

 


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev