Danmarks Geologipris 2000

Grønlandsgeologen Niels Henriksen (Oscar)
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)

dkpris-2000_nh

Niels Henriksen – modtager af Danmarks Geologipris 2000

Dansk Geologisk Forening har i år besluttet at tildele Danmarks Geologipris på 25.000 kr. til statsgeolog mag. scient. Niels Henriksen bedre kendt under navnet Oscar blandt geologer og grønlandsfarere på Grønlands øst-, nordøst- og nordkyst.

Prisen gives denne gang som anerkendelse af den indsats for den geologiske kortlægning af Grønland, Niels Henriksen har ydet i en menneskealder. Han tåler sammenligning med et andet prominent navn i Grønlands geologiske udforskning, nemlig dr. Lauge Koch (1892-1964).

Inden for de sidste 5 år er der især lagt vægt på hans sammentegning af Dove Bugt kortbladet (Østgrønland) i 1:500.000-udgivelsen af det geologiske oversigtskort over Grønland i 1: 2.500.000 og den tilhørende sammenfattende beskrivelse (der er i trykken): “Greenland from Archaean to Quaternary” (Grønland fra Arkæikum til Kvartær, omfattende 3800 mill. år, d.v.s stort set hele Jordens geologiske historie), hvor han er initiativtager og hovedforfatter, men som han selv altid vil fremhæve, i et samarbejde med andre geologer (i dette tilfælde med A.K. Higgins, F. Kalsbeek og T.C.R. Pulvertaft). Med denne oversigt sættes en milepæl for kortlægningen og beskrivelsen af Grønland ved udgangen af nittenhundredetallet, kun 25 år efter den første samlede beskrivelse i bogen “Geology of Greenland”.

Oscars betydning for udforskningen af Grønlands geologi rækker langt videre. Han har virket som en visionær, dynamisk og engagerende leder, der altid er gået efter de konstruktive resultatgivende løsninger med et bemærkelsesværdig administrativt og logistisk planlægningstalent, kombineret med en beskedenhed over sin egen indsats, der har affødt respekt.

Han har ved indførelsen af letvægtslejre og maksimal planlægning og udnyttelse af kostbar flyvetid med helikopter effektiviseret feltarbejdet i en sådan grad, at det er muligt sende geologerne ud på feltarbejde dagen efter ankomsten til Grønland. Selv flyvetiden til Nordøstgrønland fik han reduceret ved at tage over Nordnorge i stedet for den gængse rute over Island.

Uden Oscars organisatoriske talent ville vi næppe i dag stå med en færdig geologisk kortlægning af Grønland i 1:500.000, hvor kun 3 kortblade ud af 14 mangler at blive trykt.
Oscar har altid forstået at drage internationalt kendte og unge lovende danske og udenlandske geologer ind i kortlægningsarbejdet og har derved opnået en væsentlig synergi mellem den basale kortlægning og den geologiske forståelse af et område.

Det lykkedes ham endog at få et nært samarbejde med Lauge Kochs – nu afdøde – førstemand, professor John Haller, om kortlægningen af Østgrønland på trods af den splid, der tidligere herskede mellem Lauge Koch og hans samtidige danske geologer.
De geologiske undersøgelser har også fokuseret på mulige forekomster af råstoffer og olie, hvilket har ført til flere industrielle efterforskningsaktiviteter.

Hans publikationsliste rummer ca. 100 titler, der spænder fra de ældste gnejsområder i Vestgrønland til tapning af en isdæmmet sø, men især er koncentreret om den systematiske 1:500.000 kortlægning og beskrivelsen af Østgrønlands Kaledoniske foldekæde og Nordgrønlands platform og foldekæde. Den geologiske kortlægning har også omfattet mulighederne for at udnytte de geologiske ressourcer, hvilket har ført til flere industrielle efterforskningsaktiviteter.

Oscars store indsats har også fået international anerkendelse. The Geological Society of London tildelte ham i foråret 1987 “The Major John Sacheverell A’Deane Coke Medal” for hans indsats i forbindelse med den geologiske kortlægning. I forbindelse hermed deltog Oscar i Geological Society London’s årsmøde den 10. jun., hvor medaljen blev overrakt.

Tilnavnet Oscar fik han i skolen i forbindelse med en historietime om Oscar d. II, hvor han ikke havde fået læst ordentligt på lektien. Det lykkedes ham ikke at komme af med tilnavnet, men måske kom interessen for planlægning allerede ved den lejlighed.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev