Danmarks Geologipris 1998

dkpris-1998_japsen

Modtager af Danmarks Geologipris 1998 – Peter Japsen

Geofysiker Peter Japsen,

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)

Peter Japsen har siden 1980 arbejdet med forskellige aspekter af Nordsøens geologi, og har gennem en årrække arbejdet med teorien landhævning og erosion i Danmark og i resten af Nordsøen. Peter Japsens forskning bidrager også til den fortsatte udnyttelse af Nordsøens olie- og gasforekomster

Det Danmark vi kender, har ligget begravet under et kilometertykt dæklag. Først da de norske fjelde rejste sig blev Danmark trukket med op, og dæklaget skrabet bort af floder og vandløb og senere af isen. Derfor trækker det 65 millioner år gamle skrivekridt i dag sit hvide spor gennem det danske landskab – fra Ålborg over København til Møns Klint. Her er de gamle geologiske lag synlige som tidligere har været begravet under mere end trekvart kilometer tykke sand- og lerlag.

De lag der tidligere dækkede skrivekridtet ind mod Skandinavien blev ført vest på og ligger nu oven på skrivekridtet midt i Nordsøen. Her pumpes millioner af tons olie op fra skrivekridtet i Dan og Ekofisk-felterne i to-tre kilometers dybde. Var lagene her ikke blevet presset ned af de nye aflejringer, var der ikke blevet dannet olie, og så havde Danmark først for alvor skrabet bunden.

Dette er en ny erkendelse om den danske undergrund. Ikke mange – heller ikke geologer- har spekuleret over, hvorfor de årmillioner gamle kalklag stikker frem i det danske landskab. Først i de seneste år har teorien om landhævning og erosion af Danmark før Istiden vundet udbredt accept.

Netop i denne uge udkommer en ny videnskabelig afhandling af Peter Japsen, der sætter fokus på de lag, der er blevet fjernet fra Nordsøens geologiske lagkage. På baggrund af analyser af lydens hastighed gennem kridtlagene i 850 olieboringer viser Peter Japsen, at lagene er presset ned i Nordsø-bassinet, hvor det er dækket af yngre sedimenter, mens kridtlagene er hævet og blotlagt langs bassinkanten. Artiklen udkommer i den anerkendte amerikanske tidsskrift om oliegeologi, AAPG Bulletin, American Association of American Geologists Bulletin.

Torsdag den 3. december 1998 tildeles Peter Japsen Danmarks Geologipris for 1998 ved et møde i Dansk Geologisk Forening. Prisen, der er på 25.000 kr., er indstillet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og gives til en forsker, der har ydet et afgørende bidrag til forståelsen af Danmarks geologiske opbygning. Prisoverrækkelsen finder sted på Geologiske Museum, Øster Voldgade 7, kl. 16.00.

Peter Japsen er geofysiker og ansat som seniorforsker ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Peter Japsen har siden 1980 arbejdet med forskellige aspekter af Nordsøens geologi, og har gennem en årrække arbejdet med teorien landhævning og erosion i Danmark og i resten af Nordsøen. Peter Japsens forskning bidrager også til den fortsatte udnyttelse af Nordsøens olie- og gasforekomster

Yderligere oplysninger hos Peter Japsen
Tlf. arb. 38 14 25 14, tlf. privat 35 42 40 31, e-mail pj [at] geus [dot] dk


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev