Danmarks Geologipris 1996

dkpris-1996_vejbkSeniorforsker Ole Valdemar Vejbæk og forsker Peter Britze
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)

Ole Valdemar Vejbæk og Peter Britze har især beskæftiget sig med fremstilling af landsdækkende geologiske kort over Top præ-Zechstein og den strukturelle udvikling i Danmark.

dkpris-1996_pbritze

Modtagerne af Danmarks Geologipris 1996 – Ole Valdemar Vejbæk og Peter Britze

Seniorforsker Ole Valdemar Vejbæk og forsker Peter Britze er på basis af mangeårige seismiske studier og kortlægninger nået frem til fremstillingen af landsdækkende geologiske kort for Top præ-Zechstein. Der er lagt vægt på, at kortet er dækkende fra Nordsøen og til Bornholm. Forløbet af den kaledoniske deformationszon
e i Danmark er blevet afgrænset.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev