Danmarks Geologipris 1994

Docent John A. Korstgård
Geologisk lnstitut, Aarhus Universitet

dkpris-1994_korstg1

Modtager af Danmarks Geologipris 1995 – John A. Korstgård.

Dette år blev prisen givet til docent John A. Korstgård, Geologisk lnstitut, Aarhus Universitet. Prisen blev overrakt af direktøren for Danmarks Geologiske Undersøgelse Ole Winther Christensen. Med prisen følger et diplom og en check på 25.000 kroner. Docent John A. Korstgård har sit faglige udspring indenfor Prækambrisk grundfjeldsgeologi og med arbejdsindsats i Grønland og Canada. J.A. Korstgård fik dog prisen på grund af hans indsats indenfor bassinanalyse og seismisk sekvensstratigrafisk analyse ved Aarhus Universitet. Han har desuden beskæftiget sig med den tektonostratigrafiske udvikling af de danske bassiner fra Mesozoikum til nutiden.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev