• mar2017
  Seniorforsker Birgitte Hansen fra GEUS har modtaget Danmarks Geologipris 2016 for sit mangeårige studie af omsætningen af nitrat i jord, sedimenter og grundvand. Danmarks Geologipris 2016 på 25.000 kr. blev lørdag den 11. marts tildelt seniorforsker Birgitte Hansen fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Birgitte Hansen…

 • maj2016
  1. Danmarks Geologipris uddeles én gang om året af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse efter indstilling fra Dansk Geologisk Forenings bestyrelse. 2. Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, som i særlig grad har…

 • mar2016
  Erik Skovbjerg Rasmussen Studier af de miocæne aflejringer i Danmark der rummer vigtige sandlag, hvorfra vi henter vores drikkevand Danmarks Geologipris 2015 blev lørdag den 12. marts tildelt seniorforsker Erik Skovbjerg Rasmussen fra GEUS. Prisen på 25.000 kr. blev givet for hans mangeårige studier af de miocæne aflejringer i Danmark.…

 • feb2015
  Danmarks Geologipris 2014 blev lørdag den 14. marts tildelt professor og forskningschef Kurt H. Kjær fra Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet. Prisen på 25.000 kr. blev givet for hans store arbejde med at kortlægge gletsjernes historie i Grønland ved hjælp af gamle fotos optaget fra fly. På gamle flybilleder…

 • maj2013
  Christian Tegner Magmabjergarter i Skærgaard Instrusionen i Østgrønland og i andre områder i Nordatlanten Danmarks Geologipris 2013 er tildelt Christian Tegner fra fra Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Prisen på 25.000 kr. blev givet hans enestående studier af magmabjergarter i det Nordatlantiske område og specielt for hans store bidrag…

 • maj2012
  Adam A. Garde Et gigantisk forhistorisk meteoritnedslag ved Maniitsoq i Vestgrønland Danmarks Geologipris 2012 er tildelt Adam A. Garde fra GEUS for sit store videnskabelige arbejde, som har ført til beskrivelsen et gigantisk meteoritnedslag i Grønland. Danmarks Geologipris 2012 blev i dag lørdag d. 9. marts tildelt seniorforsker Adam A.…

 • maj2011
  Kaj Raunsgaard Pedersen og Else Marie Friis Vores vigtigste planters historie Danmarks Geologipris 2011 er uddelt Danmarks Geologipris 2011 blev tildelt Else Marie Friis og Kaj Raunsgaard Pedersen for deres store forskningsindsats om hvordan vor tids vigtigste plantegruppe – de dækfrøede planter har udviklet sig siden de opstod i Nedre…

 • maj2010
  Troels F.D. Nielsen (GEUS) Glødende interesse for magmaer Danmarks Geologipris 2010 er uddelt Danmarks Geologipris 2010 blev i dag lørdag d. 12. marts tildelt seniorforsker Troels Frederik Daugaard Nielsen fra GEUS. Prisen på 25.000 kr. blev givet for hans alsidige og nyskabende bidrag til forståelsen af Grønlands magmabjergarter, og deres…

 • maj2009
  Stig Schack Pedersen (GEUS) Danmarks Geologipris 2009 blev lørdag d. 6. marts tildelt seniorforsker Stig Schack Pedersen fra GEUS. Prisen på 25.000 kr. blev givet for hans livslange arbejde med at udrede den geologiske historie bag de stærkt foldede og forskudte lag, som vi kan se i danske kystklinter og…

 • maj2008
  Minik Rosing (Geologisk Museum, Københavns Universitet) Livet skabte Landjorden Danmarks Geologipris 2008 er uddelt Danmarks Geologipris 2008 blev i dag lørdag d. 14. marts tildelt professor Minik Thorleif Rosing fra Geologisk Museum, Københavns Universitet. Prisen på 25.000 kr. blev givet for hans enestående undersøgelser af nogle af verdens ældste bjergarter…

Tilmelding til DGF Nyhedsbrev