Møder

DGF afholder jævnligt møder både om enkeltemner eller om temaer.

Møderne er tilgængelige for alle – medlemmer som ikke-medlemmer – dog vil et evt deltagergebyr naturligvis være forskelligt alt efter om man er medlem eller ikke.
Nedenfor er en liste over møder mellem 1996-2005, senere møder kan findes i kolonnen ude til højre.

Top

Klubber

Der findes et antal klubber under DGF der beskæftiger sig med særlige emner – disse afholder ligeledes møder som annonceres af de enkelte klubber.

Følgende klubber er aktive eller har været aktive i DGF-regi.

Malmgeologiske Klub – Københavns Universitet

Palæontologisk Klub – Københavns Universitet

Petrologisk Klub – Københavns Universitet

Dansk Sedimentologisk Forskningsgruppe – pt ikke aktiv

Sedimentologisk Klub – Københavns Universitet – pt ikke aktiv

DGF Forum for Anvendt Geologi – pt ikke aktiv

Top

Tidligere møder og ekskursioner fra 1996-2005

8. december 2005
Temamøde om Alfred Wegener – 4 foredrag

15. november 2005
Global opvarming? Temamøde om Grønlands indlandsis og havisen i polarhavene – 4 foredrag

27. oktober 2005
DGF Grundsvandsmøde 2005.
Afholdes hos COWI i Lyngby.
Endeligt program.

12, oktober 2005
En vulkanprovins fødes. Temamøde om den palæogene vulkanisme i Vestgrønland
4 foredrag i anledning af uddelingen af Danmarks Geologipris 2004 med efterfølgende reception sponsoreret af DGF.

20. september 2005
Fremtidige muligheder for olieefterforskning i Danmark set i lyset af 6. udbudsrunde
5 foredrag med efterfølgende reception sponsoreret af DGF.

13. september 2005
Offshore Sydvestgrønland: stratigrafi, struktur og oliepotentiale
Aage Bach Sørensen (GEUS)

25. august 2005 – Ny dato:
Depositional evolution and conceptual play models for the Palaeogene of the Faroe–Shetland Basin
Gregers Dam (DONG)

9. juni 2005:
Time-lapse seismic (4D) in the Chalk of the Dan Field, Central Graben, Denmark
Donald Dorn-Lopez (Mærsk Olie og Gas):

17. maj 2005 – Aflyst:
En rejse i geologisk tid og rum: hvad er nyt og hvad er hot i geokemisk perspektiv. Indtryk fra Goldschmidt konferencen i København 2004
Susan Stipp (Geol. Inst., KU)

12. maj 2005:
The oceonography of cool-water carbonates
Noel P. James, Queen’s University, Ontario, Canada

12. april 2005:
Central North Sea Dome – review and revision
Ole Graversen (Geol. Inst., KU)

15. marts 2005:
Temamøde om geologisk lagring af CO2 i undergrunden

9. marts 2005:
Temamøde om tsunamidannende processer i Atlanterhavet 22. februar 2005:
Generalforsamling med uddeling af Danmarks Geologipris 2004


7. december 2004 – Julemøde:
Guld i Grønland

11. november 2004:
Kvartærgeologisk temamøde

9. oktober 2004:
Ekskursion til Saltholm
Kystmorfologi og recente kystprocesser ved Merete Binderup (GEUS). Fotos

7. oktober 2004:
Danske GeoSites
Specialmøde for inviterede forfattere

6. oktober 2004:
Geofysisk temaeftermiddag
Hans Thybo (Geol. Inst. Kbh.): Resultater af atombombesprængningsseismik
Lars Nielsen (Geol. Inst. Kbh.): Nyt om Tornqvistzonen og om Carlsbergforkastningen

23. september 2004:
DGF Grundvandsmøde 2004

15. september 2004:
Extraterrestrisk temaeftermiddag :
Henning Hack (Geol. Mus.): Meteoritter
Martin Bizzarro (DLC): Solsystemets oprindelse
Morten Bo Madsen (Niels Bohr Institutet): Mars – dansk deltagelse i jagten på vand

11. september 2004:
DGF ekskursion til Cromer-komplekset ved Herning

7. september 2004:
Nils Lange Jakobsen, Finn Engstrøm og Henrik Tirsgaard: Stratigrafiske fælder i kalken og modellering af porøsistetsudviklingen i kalken

29. april 2004:
James Chalmers, Finn Dalhoff, Ulrik Gregersen, Henrik Nøhr-Hansen, Jan Audun Rasmussen og Emma Sheldon:Sequence stratigraphy, biostratigraphy, palaeoecology and palaeoenvironments of the Paleogene offshore West Greenland (3 foredrag)

1. april 2004:
Poul Schiøler & Jan Andsbjerg: Litologiske, seismiske, sedimentologiske og biostratigrafiske undersøgel-ser af de palæogene siliciklastiske sedimenter i dansk Nordsø: en revision af det litostratigrafiske skema.

10. marts 2004:
Dietrich H. Welte: Exploration modeling and petroleum systems.

2. marts 2004:
Finn Surlyk: The dynamic chalk sea floor: Seismic data and photogrammetry of the Stevns Klint area reveal long-lived contour current systems influencing bathymetry.

19. februar 2004:
Generalforsamling med uddeling af Danmarks Geologipris samt foredrag.
Skrøner om DGF i anledning af foreningens 111 års jubilæum ved Svend Funder, Svend Stouge, Niels Henriksen (Oscar), Erik Nygaard og John Korstgård.

3. februar 2004:
Lars Henrik Nielsen & Peter Niels Johannessen: Skagen Oddes opbygning og aflejringsprocesser – den geologiske udvikling fra ca. 8000 år siden til i dag.


3. december 2003 (NY DATO):
Temamøde: Finn Surlyk & Jon Ineson (conveners): The Jurassic of Denmark and Greenland. 5 foredrag.

20. november 2003:
Sadoon Morad: Diagenesis of deep, anomalously porous sandstone reservoirs

13. november 2003:
Wolfgang Schlager (AAPG Distinguished Lecturer):
Carbonate Rocks – From Factories to Sequences
Orders Versus Fractals in Sequence Stratigraphy

28. oktober 2003:
Aage Bach Sørensen: Cenozoic basin development and petroleum exploration possibilities of the Faroes area

23. oktober 2003:
Helge Løseth: Gaschimneys in outcrop and seismic as evidence of hydrocarbon leakage

4. oktober 2003:
Kvartærgeologisk ekskursion til Møn
AFLYST pga manglende tilmeldinger

25. september 2003:
Peter Scholle: Fluid composition and pressure history studies in chalk, Skjold Field, Danish North Sea

18. september 2003:
DGF Grundvandsmøde 2003: Prækvartære grundvandsmagasiner

12. juni 2003:
Don Gautier (USGS World Petroleum Assessment Team):
North Sea Reserves Growth Study og World Gas Reserves

27. maj 2003:
Claus Heinberg (RUC) og Jan Audun Rasmussen (GEUS): Stevns Klint og Cerithiumkalken: nyt fra det ældste Tertiær

13. maj 2003:
Peter Frykman (GEUS): Opskalering: metoder, faldgruber og konsekvenser

29. april 2003:
Overrækkelse af Danmarks Geologipris 2002
til Hans Christian Larsen, Dansk Lithosfære Center
Se program og abstract

24. april 2003: AFLYST
Timothy R Garfield (ExxonMobil Exploration Co.): Sekvensstratigrafi og faciesarkitektur i dybtvandsreservoirer: nye data, værktøjer og koncepter

8. april 2003:
Richard M. Pegrum: Olieefterforskning i Fylla-området ud for Grønlands vestkyst

25. marts 2003:
Harry E. Cook, USGS: Petroleum systemer på karbonatplatforme

27. februar 2003:
Henry Posamentier: Stratigrafisk og geomorphologisk analyse ved brug af 3D seismiske data

4. februar 2003:
Flemming G. Christiansen, Jens Christian Olsen og Sverre Planke: Olieefterforskning i Vestgrønland – nye data og nye modeller

27. januar 2003:
Generalforsamling 2003
Lars Henrik Nielsen og Jesper Magtengaard: Geotermisk energi i Danmark


17. og 19. december 2002
Doug Waples: 1-D modelling: a tool for general geologic analysis.

11. november 2002
Temamøde: The Millennium Atlas

27. november 2002
Jørgen Jensenius (AmeradaHess): Cellular modelling of the South Arne Chalk Field.

31. oktober 2002
DGF grundvandsmøde
De øvre jordlag – salt grundvand – begravede dale.

1. oktober 2002
Lars Hamberg & Gregers Dam (DONG):
Depositional evolution of the Paleocene Siri submarine canyon offshore Denmark and southern Norway.

18. september 2002 (Århus)
Peter N. Johannessen (GEUS):
Dynamisk sedimentologi og reservoirgeologi – eksempel fra Skagen Odde.
og
Peter N. Johannessen (GEUS): Sedimentologiske modeller for Øvre jurassiske sandstens reservoirer i den danske del af Centralgraven, Nordsøen.

22. april 2002
Dag Nummedal: Internal tides and bedforms at the shelf edge.

2. juni 2002
Ekskursion til Faxe Kalkbrud.


10. november 2001
DGF årsmøde 2001 – Senkvartær geologi og klima i Danmark og Nordatlanten

4. april 2001, kl. 16.30 på Geologisk Museum.
Niels Henriksen (OSCAR) holder foredrag om:
De kaledoniske foldebjerge i Nordøstgrønland – en geotektonisk nytolkning baseret på 30 års undersøgelser

2. maj 2001 kl. 17-21, Geologisk Museum i København.
Oliemøde, arrangeres i samarbejde med SPE og med foredrag fra Mærsk, DONG og Amerade Hess.
I forbindelse med mødet åbnes den nye Danmarks udstilling og den nye olieudstilling.


13. november kl. 17.00, Geologisk Museum
Foredrag: Introduktion til højteknologiske keramiske materialer for geologer Keramiske materialer.
ved John Engell, IRD og PFU

25. oktober 2000
Temamøde: Nuussuaq Bassinets geologi samt uddeling af Danmarks Geologipris 2000

13. september 2000, kl. 17.00, Geologisk Museum
Nye resultater om den kænozoiske udvikling i Danmark: Tektonik, klima og eustasi

30. september 2000, kl 10-16, Geologisk Museum
Temadag, DANSK LITHOSFÆRECENTER, DLC

5. oktober 2000
Gaslagring, DONG.

22 maj 2000 kl 16.00:
CRUSTAL DEFORMATION MAGMA MOVEMENTS AND RECENT ERUPTIONS IN ICELAND
Freysteinn Sigmundsson direktør for Nordisk Vulkanologisk Institut
Sted: Geologisk Museum, Østervoldgade 5-7


Dr. Peter W. Homewood,
Elf Exploration Production, Pau, Frankrig.
4. februar, 1999, kl. 15.00
(Stedet vil blive annonceret senere – sandsynligvis Geologisk Museum, København)
Foredragstitel: STRATIGRAPHY – MAKING SCIENCE OF AN ART

TEMAMØDE: Uro i Danmarks og Grønlands Undergrund

DANMARKS GEOLOGIPRIS 1998, prismodtager: geofysiker Peter Japsen


3. december 1998, kl 14-16,
Temamøde: Uro i Danmarks og Grønlands undergrund

Asger Berthelsen symposium
2. oktober 1998, kl. 9-17
Symposiet afholdes på Geologisk Institut,København, Øster Voldgade 10 i auditorium B.

Dr. Francois Roure, Institut Francais du Pétrole
Petroleum Exploration Strategies in Mobile Belts.
17. Februar 1998, kl 15.45,
Auditoriet, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)


21.november 1997
Temamøde: Klimadebatten geologisk set

Tema: EFP-95
Det polske Mellem til Øvre Jurassiske Epikratoniske Bassin, stratigrafi, facies and bassin historie
20. oktober 1997, kl. 13.15 – ?
GEUS,

Professor Knut Björlykke, Universitetet i Oslo
Impact of Diagenesis on Rock Properties and Fluid Flow in Sedimentary Basins
3. februar 1997, kl 15.15, GEUS


8 november 1996
Temamøde: Geologisk kortlægning – metoder og resultater.

20. maj 1996
Dr. F. Gradstein (Saga Petroleum):
(Bio-)Stratigraphic, paleobathymetric and tectonic aspects of mid-Cretaceous basin development, offshore Norway.

Top