Månedens foto – Danmark

Skredet på Møns Klint januar 2007

mf_07_02_moens_klint_skred0

Møns Klint ved Store Taler før skredet mf_07_02_moens_klint_skred2 mf_07_02_moens_klint_skred4 mf_07_02_moens_klint_skred1 mf_07_02_moens_klint_skred3 mf_07_02_moens_klint_skred5

Store Taler faldt ned natten til 27 januar, skredet skete i to faser, først et rock-fall efterfulgt af et skred langs en tidligere glacialtektonisk overskydningsflade. De foreløbige beregninger viser, at 100.250 m3 faldt ned i denne omgang.

Foto: Stig A. Schack Pedersen, GEUS, februar 2007.

Moleret på Mors – Månedens foto jaj 2007- Dansk Geologisk Forening

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fold i moleret på Mors

Foto: Jesper Andersen.

Månedens foto, februar 2008: Klinten ved Arnager

mf_08_02_arnager_600

Klinten ved Arnager på Bornholm med med det øvre kretassiske Arnager grønsand i bunden overlejret erosivt af  Arnagerkalken. Klinten er ca. 3. m høj.

Foto: Bo Christiansen, Københavns Universitet, 12. februar 2008.

Harreskov lokaliteten ved Lind, Herning

mf_05_01_lind

Motorvejsgennemskæring i sydgående retning ved Lind, Herning. Der er blotlagt limniske sedimenter som omfatter en klassisk Harreskov sekvens med overliggende interstadiale sedimenter fra Ølgod I og II.

Foto og tekst: Nicolaj K. Larsen, Geologiske Insitut, Aarhus Universitet, september 2004.

Harhøj molergrav

mf_04_06_harhoej

Moleret på Mors er blevet brudt igennem de sidste 100 år. På billedet ses molergraven ved Harhøj, Ejerslev, Nordmors, hvor molerbrydningen foregik langs med den fremherskende foldeakseretning. I venstre side af graven ses askelagene i toppen af molerformationen (Fur Formationen). De er stærkt foldet og overkippet mod vest (venstre i billedet) af isfremstødet fra NØ, det isfremstød, der med kildeområde i de centrale Sverige bredte sig ud over Danmark til Hovedopholdslinien ved Viborg.

Foto: © Jakob Lautrup – GEUS – 1971

Tekst: Stig Schack Pedersen – GEUS

Kjølby Gaard profilet med Kridt-Tertiær grænsen

mf_05_02_nye-kloev

Kjølby Gaard er en af flere lokaliteter omkring Thisteddomen hvor lagfølgen hen over Kridt-Tertiær grænsen er blottet i sin helhed. Grænsens niveau fremgår af den meget målrettede afrensning øverst til venstre i profilet. Billedet viser Kjølby Gaard profilet som det så ud i 1976 – men ikke meget har ændret sig til i dag, hvor profilet er blevet åbnet for offentligheden.

Foto og tekst: Eckart Håkansson, Geologiske Insitut, Københavns Universitet.

Månedens foto, juni 2005: Stevns Klint

mf_05_06_stevns-klint

Stevns Klint set fra Højerup Kirke.

Foto: Maria Liljeroth, Københavns Universitet, juni 2005.

Stevns Klint

mf_05_12_stevns_500

Stevns Klint – som den så ud fra vandsiden i 1999 – er en verdensberømt lokalitet for Kridt-Tertiær grænsen, der markerer en masseuddøen – en af de fem største i jordhistorien. Grænselagene ligger i skyggen midt i billedet, hvor lysegrå bryozobanker fra det ældste Tertiær overlejrer hvidt kridt fra den yngste del af Kridt-tiden.

Foto og tekst: Finn Surlyk.

Strandudgangen fra Stevnsfortet – Månedens foto oktober 2008 – Dansk Geologisk Forening

mf_08_10_stevnsfortet_strand_600

På DGF-ekskursionen den 5. oktober 2008 blev der lejlighed til at komme ud af den ‘hemmelige’ udgang til stranden under Stevnsfortet. I klinten ses de karakteristiske flintlag i bryozobankerne af Danien alder som ligger lige over Kridt-Tertiær grænsen.  På denne lokalitet ligger Fiskeleret et par meter under havniveau.

Foto: Bjarne Leth, 2008.

Møns Klint – Månedens foto august 2005

mf_05_08_sommerspir_500

Møns Klint set mod syd fra Maglevandsfald. I forgrunden Freuchens Pynt efterfulgt af Sandfaldet med Sommerspirspynten i baggrunden.

Foto: Martin Sønderholm, juli 2005.

Møns Klint – Månedens foto august 2005

mf_04_08_moens_klint

Møns Klint , med de glacialt deformerede flager af kridt , er en af de mest spektakulære geologiske blotninger i Danmark .

Foto: © Jakob Lautrup – GEUS – 1996

Rubjerg Knude, Danmark – månedens foto – juli 2006

mf_06_07_rubjerg_knude_700

Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks strækker sig fra Lønstrup til Nr. Lyngby langs vestkysten af Vendsyssel. Komplekset er karakteriseret ved at flager af det grå-blålige glaciolacustrine lerede til finsandede mudder i Lønstrup Klint Formationen (til venstre i billedet) er skudt op over det gullige sand i Rubjerg Knude Formationen (til højre i billedet).
Rubjerg Knude Formationen er aflejret syntektonisk i såkaldte piggyback-bassiner, som er bassiner på ryggen af overskydningsskiver, hvor sedimentationen foregår under bevægelsen af overskydningsskiven. Eksistensen af piggyback-bassiner i et glacialtektonisk overskydningskompleks er bevis for at den glacialtektoniske deformation var proglacial og ikke subglacial. I det proglaciale regime forekom desuden grundfrost, hvilket medførte, at det storskala krydslejrede glaciofluviale sand kunne eroderes af smeltevandsstrømme, der dannede småskala krydslejrede tynde kilelag.
Begrebet kilelag blev introduceret af Steen Sjørring og Asger Berthelsen tidligt i 1970-erne. Kilelagene viser, at en lagpakke har været grundfrossen og tektonisk forstyrret, hvorved en smeltevandsstrøm har kunne erodere sig horisontalt ind i sandpakken. På billedet ser man, at det ikke behøver at være det sidste produkt af forløbet, men at en fortsat tektonisk udvikling endog kan medføre, at kilelaget selv blive reorienteret under den fremadskridende deformation, så det som vist på billedet kan bringes i en lodret position. Når kilelaget følges opefter ser man tydeligt, at det har kontakt med bassinet, hvor det trugkrydslejrede smeltevandssand blev aflejret.
Foto og tekst: Stig Schack Pedersen (GEUS).

ny02_09_faxe1 ny02_09_faxe3 ny02_09_faxe2 ny02_09_faxe4

Månedens foto, oktober 2004: DGF ekskursion til Saltholm

mf_04_10_saltholm7

DGF ekskursion, Saltholm, Danmark

Saltholm - DGF ekskursion, oktober 2004


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev