aarsskrift_forsideDGF’s Årsskrift blev udgivet som en dansksproget serie i årene fra 1969 til 1991. Årsskriftet bragte referater af foreningens møder, ekskursioner og andre aktiviteter samt originale arbejder af mere lokal interesse forfattet på dansk.

Årsskrifterne er skannet og lagt på nettet ved hjælp af støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.