Dansk Geologisk Forening Årsskrift 1984

Indhold

Friis, H.: Cementering af det cenomane fosforitkonglomerat under Arnager Grønsandet ved Madsegrav, Bornholm 1

Krüger, J.: Bemærkninger om daldannelser i smeltevandsterrasser med eksempler fra Island og Danmark 7

Christiansen, C: Nutidige ændringer i middelvandstand 15

Jensen, J. B.: Sen-Elster smeltevandsier – en mulig ledehorisont i det vestlige Jylland 21

Kronborg, C. og Knudsen, K. L.: Om Kvarteret ved Rugård: En foreløbig undersøgelse 37

Larsen, G., Baumann, J. og Sørensen, J. L.: Guldborgsund. Geologiske forhold i linieføringen ved Hjelms Nakke 49

Andreasen, F., Frederiksen, J. og Tychsen, J.: Geofysiske og geotekniske undersøgelser i Knudshoved-området, Fyn 55

Jacobsen, E. M.: En råstofgeologisk kortlægning omkring Roskilde 65

Hoch, E.: Dansk Geologisk Forenings Årsmøde 79

Bonde, N.: Indledning til historisk biogeografi 91

Muus, B.: Vikariansbiogeografi – et alternativ til spredningsteorier 97

Seberg, O.: Biologiske udbredelsesmønstre og historisk geologiske processer 103

Asgaard, U.: Hvorfor er Diadema så succesfuld? 109

Bennike, O.: Skov-tundra i Nordgrønland i Plio-Pleistocæn – plantegeografiske implikationer 111

Korte resumeer 113

Mødereferater fra temamøde om Jura i Nordvesteuropa og Nordatlanten:

Bonde, N.: Indledning – især om palæo-økologisk rekonstruktion 117

Clausen, C. K.: Muslinge-økologi i N. Kimmeridge Clay, England 123

Hansen, J. M.: Palynofaciesanalyse på basis af visuel og elektronisk billedanalyse 127

Poulsen, N.: Dinocyststratigrafien i den nedre del af Hareelv Formationen (Ø. Jura), Jameson Land, Østgrønland 133

Korte resumeer 139

Commission on Gem Materials 141

Dansk Geologisk Forenings møder 142

Vejledning til forfatterne 145


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev