Dansk Geologisk Forening Årsskrift 1983

Indhold

Friis, E. M.: Organisation og bestøvningsformer hos blomster fra Øvre Kridt 1

Thomsen, E.: Kridt-Tertiær »grænsen« helt på hovedet 9

Andersen, S. B. & Heilmann-Clausen, C: Petrografi og alder af den brune Turritella-sandsten, en Tertiær løsblok fra Østersøområdet 17

Jepsen, B. B.: En sedimentologisk undersøgelse af tertiære sedimenter fra Nordsøen 25

Fuglsang Nielsen, E.: En sedimentologisk og geokemisk undersøgelse af Hodde Formationen, Miocæn, Vestdanmark 29

Jensen, J. B. & Knudsen, K. L.: Kvartærstratigrafiske undersøgelser ved Gyldendal og Kås Hoved i det vestlige Limfjords-område 35

Johnsson, G: Fossila periglaciala fenomen i Skåne och på nordöstra Själland – en jämförelse 55

Clement, P.: Observationer omkring Hullet – en isdæmmet sø i Sydgrønland 65

Nielsen, P. E. & Jensen, L. B.: Maringeologiske undersøgelser på Mejl Flak, Århus Bugt 73

Jacobsen, E. M.: Periglaciale fænomener på Sjælland 81

Thybo, H.: Årsager til mulige fejltolkninger af refleksionsseismiske sektioner belyst ved eksempler 89
Nekrologer:

Floris, S. & Eske Koch B.: Henning Wienberg Rasmussen 99

Noe-Nygaard, A.: Sigurdur Thorarinsson 103

Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner 107

Love for Dansk Geologisk Forening 110

Fundats for »Rejselegat til støtte for nordiske geologiske gæsteforedrag« 112

Vejledning til forfatterne 113


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev