Dansk Geologisk Forening Årsskrift 1981

Indhold

Thomsen, E.: Sælabonn Formationen (nedre Silur) i Ringerike, Norge 1

Johannessen, P. & Nielsen, L. H.: Aflejringer fra flettede floder, Atane Formationen, Øvre Kridt, Pingo, øst Disko 13

Fobian, A.: Mikromorfologiske træk af et jordbundsprofil i moræneler 29

Krüger, J.: Processer og till fabric i et recent dødislandskab ved Höfdabrekkujökull, Island 45

Jørgensen, N. B.: Sedimentologiske undesøgelser af nogle sen-kvartære hatformede bakker 57

Frederiksen, J. K.: Græstedlerets foraminiferer i øst-danske moræneaflejringer 65

Svendsen, F. N.: Metoder til bestemmelse af palæomagnetfeltets intensitet 73

Asgaard, U.: Micraster leskei, det flygtige søpindsvin 83

Christensen, C: Havniveauændringer 5500-2500 f.Kr. i Vedbækområdet, NØ-Sjælland 91

Jacobsen, E. M.: Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, en foreløbig undersøgelse109

Lykke-Andersen, A.-L.: Nogle nye C-14 dateringer fra Ældre Yoldia Ler i Hirtshals kystklint 119

Søndergaard, V. & Lykke-Andersen, A.-L.: Geologiske resultater af en råstofkortlægning ved Ingerslev syd for Randers Fjord 123

Håkansson, E. & Sjørring, S.: Et molerprofil i kystklinten ved Salger Høj, Mors 131

Sjørring, S., Nielsen, P. E., Frederiksen, J. K., Hegner, J., Hyde, G., Jensen, J. B., Mogensen, A. & Vortisch, W.:Observationer fra Ristinge Klint, felt- og laboratorieundersøgelser 135

Larsen, G. & Baumann, J.: Træk af Mors salthorstens udvikling 151

Gregersen, S.: Jordskælvsaktivitet i Nordsøområdet 157

Hamar, G. P.: Tektonisk historie av Nordsjøen 161

Smidt, J. M.: Geofysiske undersøgelser i Skagerrak – med to eksempler 165

Hardman, R. F. P.: Chalk reservoirs of the North Sea 171

Anmeldelser 173

Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner 184

Billede 182

Billede 183

Vejledning til forfatterne 184


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev