Dansk Geologisk Forening Årsskrift 1980

Indhold

Lykke-Andersen, A.-L: En ny C-14 datering fra Ældre Yoldia Ler i Hirtshals Kystklint 1

Humlum, O.: Brolægninger i tills: iagttagelser fra Myrdalsjökull, Island 7

Krüger, J. &. Thomsen, H. H.: Till fabric i et recent bundmorænelandskab, Island 19

Kristiansen, L.: Calcium- og magnesiummålinger – et muligt glacialstratigrafisk hjælpemiddel 29

Clemmensen, L. B. & Houmark-Nielsen, M.: Et glaciolakustrint Gilbert-delta ved Kyndby i NØ-Sjælland 35

Sørensen, H.: Hvad skal bjergarterne hedde? 39

Engell-Jensen, M.: Den spektrale, naturlige gamma-log 47

Nygaard, E. & Frykman, P.: Alloktone aflejringer i Maastrichtien kalken på Mors 57

Houmark-Nielsen, M.: Glacialstratigrafi i Danmark øst for Hovedopholdslinien 61

Schuldt, J.: Om Esrumdalens geologi 77

Diskussion om Thistedstrukturen:

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen 83

Hansen, J. M. & Håkansson, E.: Endnu mere om Thistedstrukturen 89

Mindre meddelelser:

Noe-Nygaard, A.: To tvivlsomme meteoritfald »fra gamle dage« 97

Nekrologer:

Birkelund, T.: Mona Hansen 100

Anmeldelser 103

Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner
104

Vejledning til forfatterne 108


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev