Dansk Geologisk Forening Årsskrift 1976

Indhold

Sjørring, S.: Et fossilt podsolprofil i Vestjylland 1

Krüger, J.: To nye fund af elefantrester i Sydsjælland 3

Fobian, A.: Flyvebilleders anvendelse ved jordbundskortlægning 7

Jørgart, T.: Neutronaktiveringsanalyse af geologisk materiale 23

Jørgensen, G.: Om pyramidalsk tilspidsede basaltstøtter 29

Hoch, E.: Alfred Wegener, forsker og Grønlandsfarer 33

Foredragsreferater:

Jensen, V.: St. Karlsminde klint – materialer og strukturer 47

Madirazza, I.: Zechstein bassinet og saltstrukturer i Nordjylland 57

Andersen, H. L. & Tychsen, J.: Danien-kalkens overfladetopografi i egnen og farvandet omkring Århus69

Gravesen, P.: Nye iagttagelser på Kridt-lokaliteten Rödmölla/Tosterup i syd-øst-Skåne 75

Stendal, H. & Urban, H.: Metoder og resultater af 5 års prospektering i den sydvestnorske molybdænprovins 85

Funder, S. & Petersen, K. S.: Glacial-geologiske noter fra Østgrønland 91

Ekskursioner:

Berthelsen, A., Konradi, P. & Petersen, K. S.: Kvartære lagfølger og strukturer i Vestmøns klinter 93

Geologi og Samfund

Larsen, G.: Konflikten mellem landskabsbeskyttelse og landskabsudnyttelse 101

Stenestad, E.: Vandplanlægning og råstofkortlægning 105

Sørensen, H.: Miljøproblemer i forbindelse med mineraludvinding 107

Thy, P. & Esbensen, K, H.: Geologens uddannelse og samfundsmæssige anvendelse 111

Abrahamsen, N.: Miljøgeologi som fag – et generaliseret indlæg 117

Anmeldelser 121
Årets møder 123

Vejledning til forfatterne 126


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev