Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017  bliver afholdt lørdag den 11. marts kl. 17:15-18:30 på Øster Voldgade 10, København K i forlængelse af årsmødet.

Årsmødets tema ”Det der i Grunden er vigtigt” handler om, hvordan vores viden om geologi kan understøtte et bæredygtigt samfund. Det handler om værdier – om det vi har brug for til det liv og det samfund, vi gerne vil opbygge og understøtte. Det handler også om, hvordan vi bruger naturen og ressourcerne i et perspektiv af cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9) Eventuelt

Sponsorer:
         

 

Program

09.30          Registrering og betaling (med mulighed for indmeldelse – husk kontanter), samt morgenmad og kaffe

10.00         Velkomst i Aud A på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

10.10 Den store omstilling
Jørgen Steen Nielsen (Information)

11.00 Implementering af FNs Verdensmål i virksomheder og institutioner
Anders Bækgaard (VandCenterSyd)

11.30            Kaffepause 
i rotunden

12.00 Beton, Cement og cirkulær økonomi
Jesper Sand Damtoft (Aalborg Portland, Cementir Holding S.p.A.)
12.30 Oprensning af forurenede grunde, ”Set fra et geologisk perspektiv”
Knud Erik Klint (Geo)

13.00            Frokost
 i kantinen

13.45 “What happens after the geologists have done their job? - Addressing societal resource and environmental issues using a socioeconomic metabolism approach”
Gang Liu (SDU Life Cycle Engineering, Department of Chemical Engineering, Biotechnology, and Environmental Engineering, University of Southern Denmark)
14.15 Genbrug – den nye ressource?
Jonas Nedenskov (ARC - I/S Amager Ressourcecenter)

14.45            Kaffepause i rotunden

15.15 Bæredygtig råstofindvinding og påvirkning og beskyttelse af landskaber
Anette Petersen (GEON)

15.45 En Havmøllepark – i Bund og Grund
Jeppe Bloch Lauridsen (DONG Energy Wind Power)

16.15            Posters, forfriskninger og fri snak
 i rotunden

17.30            Generalforsamling


18.30            Festmiddag med uddeling af Danmarks Geologipris 2016


Posters

The Rise of South Greenland: A new model with implications for orogenic gold genesis - Katrine Baden1,2

A Petrological-Geochemical Investigation of the Volcano Katla, Iceland - Tove Eggert Olsen1, Emil Aarestrup1

Geochronology of the 1.9 Ga Ammassalik Intrusive Complex, SE Greenland - Trygvi Bech Árting1,2,*

Lithological and geochemical transitions between the lower units of the Mesoproterozoic Xiamaling Formation, Xiahuayuan area, North China Craton - Emma R. Haxen1
Basin-scale facies model of spectacular storm deposits in the High Arctic -Mads E. Jelby1,2*
Geochemical Mapping of the Deerhorn Copper-Gold Porphyry Deposit and Associated Alteration through Transported Cover, Central British Columbia - Shane Rich1
A survey of potential carcinogenic compounds in Danish private wells – nitrate and arsenic - Nanna Linn Jensen1
Abnormalities in pygidia of chasmopine trilobites from the Upper Ordovician of the Oslo Region, Norway - Morten Lunde Nielsen
Internal structure of a cold glacier in Svalbard - Lena Uldal Hansen
Sedimentology and carbon-isotope stratigraphy of the Late Cretaceous Chalk Group in the Höllviken-1 core (SW Sweden) - Dorthe Bøttger (1)

Relating zoning in allanites to the origin of petrological environment - Kasper B. Jensen


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev