Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017  bliver afholdt lørdag den 11. marts kl. 17:15-18:30 på Øster Voldgade 10, København K i forlængelse af årsmødet.

Foreløbig dagsorden iht vedtægterne
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9) Eventuelt


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev